Lid executive committee

Een lid van het executive committee is als bestuurder onderdeel van het executive committee (ExCo), welk orgaan het op na hoogste uitvoerende orgaan van een organisatie of onderneming is. De bestuurder met de functie 'Lid executive committee' heeft vaak ook een andere functie binnen het bestuur, zoals divisiedirecteur of landendirecteur.

Leden van het ExCo worden door de raad van bestuur (doorgaans CEO en CFO) aangesteld.

Lid executive committee - SmallCap


Simon Finnie

Simon Finnie

Koninklijke BAM Groep

Erik van Houwelingen

Erik van Houwelingen

Van Lanschot Kempen

Gerelateerde functies

Lid executive committee Nieuws

facebook