Ingrid Thijssen (VNO-NCW): 'Ik wil bedrijven ook verdedigen'

Ingrid Thijssen (VNO-NCW): 'Ik wil bedrijven ook verdedigen'
Lange tijd lag de focus van het bedrijfsleven op het efficiënt maken van bedrijfsprocessen en het vergroten van winst. Onze tijd vraagt om een nieuw verhaal waarin verantwoord leiderschap centraal staat. Leen Paape gaat hierover in gesprek met Ingrid Thijssen, voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. 

In de begin dit jaar gepresenteerde nieuwe koers van VNO-NCW ligt veel nadruk op het bijdragen aan een klimaatneutrale, circulaire én inclusieve samenleving. Hoe breed wordt dat geluid door uw achterban gedragen?
‘De toenemende polarisatie in de samenleving en het besef dat er niet altijd even positief naar het bedrijfsleven wordt gekeken, hebben bij de achterban van VNO-NCW en MKB-Nederland al langer tot zelfreflectie geleid. In maart 2019 is het Brugproject geïnitieerd om dit verder te analyseren. Inzichten over onder meer toenemende kansenongelijkheid en te trage verduurzaming werden breed gedeeld door de duizenden ondernemers die toen zijn bevraagd. We hebben de uitkomsten van het project verwerkt in onze nieuwe koers die we in februari 2021 hebben gepresenteerd.
De nieuwe koers is ingegeven door het feit dat de huidige vraagstukken te complex zijn om alleen op het bord van de overheid te laten liggen. Daarom ben ik blij met het stikstofakkoord dat industrie, boeren en natuurorganisaties in mei 2021 hebben afgesloten en met het recente sociaal akkoord en het SER-advies over de arbeidsmarkt, waarin we erkennen dat er uitwassen zijn die aangepakt moeten worden. Daarmee laten we zien dat we de daad bij het woord voegen.’

Hoe gaat u om met de oppositie die u ongetwijfeld ook tegenkomt?
‘Het klopt dat sommigen het soms ver vinden gaan, terwijl het voor ngo’s en vakbonden juist nooit groen of sociaal genoeg is. Dat maakt het lastig, maar ik heb een diepe drijfveer om ons land en onze aarde goed over te dragen aan volgende generaties. Ik wil bedrijven meenemen in wat er van ze wordt verwacht en welke kant het uit moet, maar ze tegelijk verdedigen. Ze doen vaak al prachtige dingen rondom maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat wordt onvoldoende gezien. Bovendien moet er een aantal zaken in orde worden gemaakt zodat bedrijven hun rol kunnen spelen. Ik hoor van veel ondernemers hoe moeilijk het hen door doorgeschoten wet- en regelgeving wordt gemaakt om het goede te doen. Daar word ik soms een beetje verdrietig van.’

Waar staan we over tien jaar? Wat is de stip op de horizon?
‘Dan zijn we als Nederland wereldwijd koploper in duurzaamheid en innovatie met een prachtige duurzame basisindustrie, én verdienen we daar serieus geld mee. Duurzame groei is namelijk echt nodig om onze publieke voorzieningen, zoals goed onderwijs, te kunnen bekostigen. Ons onderwijs staat weer in de top van internationaal vergelijkende onderzoeken, de kansengelijkheid is enorm gegroeid en er zijn 200.000 banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bijgekomen. Sowieso hebben we dan gezorgd op de arbeidsmarkt dat mensen weer meer en eerder zekerheid van werk en inkomen hebben.’

Vereist verantwoord leiderschap dat ondernemers vaker meepraten over de grote maatschappelijke thema’s?
 ‘Ik ben blij dat steeds meer ceo’s zich laten zien in het maatschappelijk debat. Het helpt ontzettend als je transparant bent over waarom je welke keuzes maakt als bedrijf. Helaas is het lastiger om ook je dilemma’s te bespreken. Wat doe je als je kinderarbeid in je productieketen aantreft? Verander je van leverancier of ga je juist het gesprek aan om dingen te verbeteren?
Mede door sociale media gaat het sentiment dan al gauw rond en ontstaat er polarisatie. Mij wordt soms verweten dat ik bedachtzaam ben. Het klopt dat ik graag even over dingen nadenk. Ieder vraagstuk heeft nu eenmaal allerlei invalshoeken. Ik probeer altijd te redeneren vanuit het hogere doel en hoe je dat bereikt. Ik denk dat de samenleving erop vooruit zou gaan als we een echte dialoog met elkaar aangaan in plaats van snel een mening te ventileren.’

Dit interview is gepubliceerd in Management Scope 08 2021.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 29-09-2021

facebook