Bernadette Moors (NN Group): 'Een beetje humor houdt het aangenaam'

Bernadette Moors (NN Group): 'Een beetje humor houdt het aangenaam'
Hoe ga je als HR-verantwoordelijke om met de coronacrisis? In deze serie interviews bevraagt Stefan Duran, branch head Benelux van verzekeraar elipsLife, bestuurders over hun rol in en visie op deze uitzonderlijke omstandigheden. Nu: Bernadette Moors, hoofd HR Nederland bij Nationale-Nederlanden (NN Group).

Nationale-Nederlanden heeft in Nederland zo’n 10000 medewerkers. Hoe wordt hun werk door deze crisis beïnvloed?
‘We konden altijd al plaats- en tijdonafhankelijk werken, maar het bleek nog een hele klus om thuiswerken voor iedereen tegelijk mogelijk te maken. Onze IT-collega’s hebben in het begin ontzettend hard moeten werken. Inmiddels zijn we volledig ingericht op thuiswerken en functioneert de technische kant prima. We merken wel dat thuiswerken in combinatie met alle andere uitdagingen niet voor iedereen even gemakkelijk is. Soms is er geen goede thuiswerkplek, vaak moeten schoolgaande kinderen worden begeleid… Dan proberen we maatwerkoplossingen te bieden. Parallel aan hoe we klanten ondersteunen, willen we nu onze medewerkers ondersteunen met maatwerk.’

Hoe houdt u de vinger aan de pols?
‘Onlangs hebben we een enquête rondgestuurd over hoe de huidige manier van werken wordt ervaren. Uit de eerste resultaten blijkt dat vooral het kunnen schuiven met werktijden en het sturen op resultaat belangrijk worden gevonden boven het maken van uren. Daar zijn we nu heel flexibel in. We stimuleren managers ook frequent contact te hebben met hun teams. Juist nu is het extra belangrijk te vragen hoe het met iemand gaat. Hoe voelen mensen zich in deze situatie? Zo kun je aandacht besteden aan de emoties.’

Wordt er bij de NN Group, waar Nationale-Nederlanden deel van uitmaakt, al nagedacht over een terugkeerstrategie?
‘We hebben op groepsniveau een coronateam met daarin experts – zoals HR, legal en communicatie – en een verantwoordelijke vanuit de Management Board. Zij hebben dagelijks contact en werken inmiddels scenario’s uit voor terugkeer in de anderhalve meter-maatschappij. Enerzijds gaat het erom welke mensen we als eerste laten terugkeren: hele teams, delen van teams, mensen op sleutelfuncties of misschien juist degenen die de sociale contacten op kantoor het hardst nodig hebben. Daarnaast zijn er veel logistieke vraagstukken. Wat als we liever niet willen dat mensen met het openbaar vervoer reizen? Kunnen ze überhaupt met fiets of auto komen en zijn er dan genoeg parkeerplaatsen? Als er vanwege die anderhalve meter maximaal een of twee mensen de lift mogen nemen, hoe regelen we dan dat er op de trappen afstand wordt gehouden en hoe voorkomen we dat het te lang duurt voordat iedereen op z’n plek zit?’

Biedt deze crisis ook kansen? Welke lessen trekt u eruit voor de toekomst?
‘De bijzondere omstandigheden vragen nu om snel in te spelen op wat nodig is. Dat kun je realiseren door samen te werken met partners. Zo bieden we samen met een partner op het gebied van arbeidsomstandigheden en vitaliteit een vitaliteitsplatform aan onze medewerkers aan. Zo kunnen ze makkelijk een online afspraak maken met een fysiotherapeut of zich aanmelden voor webinars over bijvoorbeeld gezond bewegen, online werken of mindfulness. Een ander voorbeeld: een van onze bedrijfsonderdelen heeft bloembollen gekocht van een ondernemer die klant van ons is en het nu moeilijk heeft. Die bollen zijn als een bedankje naar onze medewerkers gestuurd. Zoiets maakt me trots. Op een meer praktisch niveau zie ik dat we op kantoor nog veel printen, terwijl we dat thuis nauwelijks doen. Misschien kunnen we op meer fronten voortaan duurzamere keuzes maken.’

U bekleedt uw huidige functie sinds begin dit jaar. Hoeveel tijd slokt deze crisis op?
‘Driekwart in deze fase, schat ik, en dat is prima. Het belangrijkste is nu om goed voor onze mensen te zorgen en daar kan ik echt toegevoegde waarde bieden. Om onze aanpak onderling goed af te stemmen, heb ik nu bijvoorbeeld veel meer contact met de HR-directeuren van de verschillende Nederlandse businessunits dan in januari en februari. Dat intensieve samenwerken zorgt juist voor extra verbinding.’

Wat heeft u positief verrast in de afgelopen tijd?
‘De snelheid waarmee we zijn overgeschakeld naar allemaal thuiswerken, terwijl de winkel volledig open is gebleven. En dat thuiswerken met simpele dingen te veraangenamen is. Zo draaien we tijdens vergaderingen tussendoor soms een muziekje voordat we naar een volgend agendapunt gaan en lassen we tijdens lange vergaderingen biobreaks in om even iets te drinken te pakken, de benen te strekken of bij de kinderen te kijken. Omdat je in Microsoft Teams de achtergrond kunt vervangen door eigen afbeeldingen, lijkt het alsof ik tijdens dit gesprek op ons kantoor in Den Haag zit. Ik heb vanachter mijn bureau ook al “op het strand” vergaderd en vanochtend belde ik met iemand die in het Ajax-stadion zat. Met een beetje humor houden we het leuk.’

In deze uitzonderlijke periode interviewen de auteurs van Management Scope bestuurders vanuit verschillende invalshoeken over hoe zij met deze crisis omgaan, en bundelen wij al deze artikelen onder de noemer #tacklecorona.

facebook