Bernadette Moors (NN Group): 'Alleen richtlijnen en regels zijn niet genoeg'

Bernadette Moors (NN Group): 'Alleen richtlijnen en regels zijn niet genoeg'
Hoe ga je als HR-verantwoordelijke om met de coronacrisis? Aan het begin van de COVID-19-pandemie sprak Stefan Duran, branch head Benelux van verzekeraar elipsLife, met verschillende bestuurders over dit onderwerp. In deze vervolgserie komen ze opnieuw aan het woord over de voorzichtige terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’. Nu: Bernadette Moors, hoofd HR Nederland van Nationale-Nederlanden (NN Group).

Werken de 10.000 medewerkers van Nationale-Nederlanden nog steeds vooral vanuit huis?
‘Grotendeels wel, en met de aangescherpte maatregelen nu blijven we dat doen. Recent hadden we al gecommuniceerd dat we in elk geval tot eind maart 2021 blijven thuiswerken. Dat geeft rust. Door ons aan de richtlijnen te houden, konden we elkaar de afgelopen maanden gelukkig af en toe fysiek ontmoeten als het echt belangrijk was. Sommige nieuwe collega’s hadden bijvoorbeeld de behoefte om elkaar een keer in het echt te zien. Dat kon door in de buitenlucht in duo’s met de juiste afstand te gaan wandelen. De afgelopen maanden waren er wat meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten en om af en toe naar kantoor te komen. Dat werd door veel collega’s als positief ervaren en we hopen dat deze ruimte er snel weer komt.’

> Lees ook het voorgaande interview met Bernadette Moors: 'Een beetje humor houdt het aangenaam'

Is de focus van uw crisismanagement veranderd?
‘De gezondheid en veiligheid van onze collega’s en klanten heeft uiteraard onze hoogste prioriteit. We hebben laten zien dat we in contact kunnen blijven met elkaar en met onze klanten, ook als we vanuit huis werken. Ons corona-coördinatieteam bekijkt nog steeds meerdere keren per week wat wijsheid is, gezien de veranderende omstandigheden, de richtlijnen van de overheid en de behoeften van de collega’s. Dat resulteert in adviezen aan het management over hoe we daar als bedrijf op kunnen inspelen. Alle aanpassingen worden gedeeld via het intranet, dat inmiddels sowieso heel uitgebreide informatie biedt.’

Wordt er na deze crisis bij NN op HR-gebied structureel anders gewerkt?
‘We hebben inmiddels een team samengesteld dat kijkt naar de NN future way of working. Deze collega’s onderzoeken vragen als: wat kunnen we leren van het afgelopen half jaar? Welke positieve ervaringen kunnen we meenemen in het langetermijnbeleid? Wat betekent corona voor de inrichting en de functies van onze panden? Hoe reizen we nu en hoe willen we gaan reizen? Moet er een vergoeding komen voor thuiswerken? Via een survey hebben we bovendien bij alle medewerkers gepeild wat hun behoeftes richting toekomst zijn. In samenspraak met vakbonden en medezeggenschapsraad proberen we de verzamelde input te vertalen in voorstellen voor het nieuwe werken. Duidelijk is nu al dat ruim 90 procent van de medewerkers in de toekomst deels thuis wil blijven werken, maar dat tegelijk het informele contact op kantoor heel belangrijk wordt gevonden. Daar moeten we wellicht zelfs meer gelegenheid voor bieden – bijvoorbeeld met nieuwe ontmoetingsruimtes.’

Is er, nu deze situatie al ruim een half jaar duurt, sprake van voortschrijdend inzicht?
‘We realiseerden ons altijd al dat er geen one size fits all-oplossing is. We moeten goed blijven luisteren naar medewerkers, hun signalen serieus nemen en daar onze HR-instrumenten telkens weer op aanpassen. Dat maakt deze tijd professioneel gezien heel interessant. Het vraagt om een groot aanpassingsvermogen en creativiteit van ons allemaal. Je kunt niet alles zelf bedenken, dus het is van belang te blijven vragen en testen. Er is nu bijvoorbeeld veel animo voor een nieuw onlineprogramma, Fit en Focus. Daardoor weten we dat er behoefte is aan dergelijke programma’s en kunnen we deze breder inzetten. Omdat behoeftes verschillen, vinden we het bovendien belangrijk om een divers aanbod te hebben, zodat iedereen zich aangesproken voelt.’

Wat ziet u als grootste obstakel richting het ‘nieuwe normaal’?
‘Alleen richtlijnen en regels zijn niet genoeg. De situatie vraagt veel van mensen op het gebied van gedrag en cultuur en daar moeten managers met hun teams over in gesprek gaan. Het vraagt ook veel van managers om in de toekomst één team te smeden van collega’s die deels thuis werken en deels op kantoor zijn. Wij moeten hen daarin goed begeleiden, onder meer door hen met elkaar in contact te brengen en ervaringen te laten delen.’

In deze uitzonderlijke periode interviewen de auteurs van Management Scope bestuurders vanuit verschillende invalshoeken over hoe zij met deze crisis omgaan, en bundelen wij al deze artikelen onder de noemer #tacklecorona.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 30-11--0001

facebook