Céline Caveye (Fagron): 'Dat we vechten tegen het virus is goed voor de moraal'

Céline Caveye (Fagron): 'Dat we vechten tegen het virus is goed voor de moraal'
Hoe ga je als HR-verantwoordelijke om met de huidige coronacrisis? In deze serie interviews bevraagt Stefan Duran, branch head Benelux van verzekeraar elipsLife, bestuurders over hun rol in en visie op deze uitzonderlijke omstandigheden. Nu: Céline Caveye, global HR director Fagron.

Fagron levert farmaceutische grondstoffen voor medicijnen op maat aan ziekenhuizen en apothekers. Hoe raakt deze crisis uw bedrijfsvoering?
‘Het gaat daarbij om zogeheten magistrale bereidingen in een vorm of dosis die niet als geregistreerd geneesmiddel beschikbaar is. Soms om aan specifieke patiëntbehoeftes te voldoen, en soms als vervanging van een geregistreerd medicijn dat tijdelijk niet beschikbaar is. Voor met name die laatste groep is er nu juist een verhoogde vraag naar de specifieke grondstoffen die wij kunnen leveren. In die zin worden we gelukkig niet getroffen door de crisis. Onze manier van werken hebben we uiteraard wel aangepast. We onderscheiden drie groepen werknemers. Degenen die vanuit huis kunnen werken, vormen de grootste groep. Een kleine groep kan z’n werk nu bijna niet meer doen: dat zijn vooral de apothekers- en artsenbezoekers in sales. En dan zijn er nog de mensen in de productie, logistiek en kwaliteitscontrole die op de werkvloer aanwezig moeten zijn.

Hoe zorgt u ervoor dat die laatste groep veilig kan werken?
‘Bij bedrijven in de farmaceutische industrie zijn mensen gewend aan veiligheidsmaatregelen, zeker in de clean rooms waar de productie plaatsvindt. Er was altijd al een relatief hoog bewustzijn rondom hygiëne. Daar zijn nu specifieke maatregelen, zoals fysieke afstand, bijgekomen. Verder proberen we deze groep vooral een hart onder de riem te steken. Zij zijn onze helden: onze Fagron Heroes. Elke dag delen we via het interne communicatieplatform foto’s van mensen op de werkvloer en applaudisseren we virtueel voor hen.’

Hoe houdt u de thuiswerkers en degenen die niet kunnen werken betrokken?
‘We proberen onze managers ervan te doordringen hoe belangrijk het is met elkaar in contact te blijven en we zetten ons interne communicatieplatform in voor bijvoorbeeld tips en tools om thuis te werken. Ook kleine gebaren helpen, zoals een paasgeschenk voor de medewerkers thuis of het bezorgen van bloemen op sommige locaties.’

Fagron heeft vestigingen in ruim 20 landen, vooral in Europa en Zuid- en Noord-Amerika. Hoe geeft u het globale crisismanagement vorm?
‘Ons global leadership team heeft twee keer per week een virtueel overleg. Omdat we vestigingen in Noord-Italië hebben, zagen we vrij snel de ernst van de situatie in en namen we al interne maatregelen voordat de meeste overheden regels oplegden. In een protocol met algemene richtlijnen staan enerzijds preventieve maatregelen als fysieke afstand, flexibele werktijden en hygiëne. Daarnaast gaat het om richtlijnen om de continuïteit van kritische processen te waarborgen. Denk aan tools om mogelijke infecties snel op te sporen, een plan van aanpak dat anticipeert op ziekte en uitval – zeker van mensen in essentiële functies – en aan het opstellen van een communicatiestrategie. Met deze algemene principes als uitgangspunt hebben we vervolgens elke vestiging de opdracht gegeven een Covid19 response plan op maat te maken, want in een salesbedrijf zijn andere stappen nodig dan in een productiebedrijf en ook het wettelijk kader is niet overal hetzelfde.’

Gaan organisaties door deze crisis in de toekomst wellicht dingen beter en anders doen?
‘Nu we gedwongen zijn om het reizen achterwege te laten, blijkt dat er heel veel op afstand te regelen valt én zijn we ons veel bewuster geworden van de effecten van mobiliteit op duurzaamheid. Ik ben heel benieuwd of we hierna weer snel in oude gewoontes terugvallen, of dat we voortaan toch meer nadenken voordat we in de auto stappen of een vliegticket boeken.’

Wat heeft u de afgelopen tijd positief verrast?
‘Het engagement bij medewerkers om soms nog harder te werken dan voorheen, zodat we onze klanten kunnen blijven bedienen. Daarbij speelt zeker een rol dat we een bijdrage leveren aan gevecht tegen het virus. Het geeft een gevoel ertoe te doen. Dat is belangrijk voor de moraal.’

In deze uitzonderlijke periode interviewen de auteurs van Management Scope bestuurders vanuit verschillende invalshoeken over hoe zij met deze crisis omgaan, en bundelen wij al deze artikelen onder de noemer #tacklecorona.

facebook