Céline Caveye (Fagron): 'Met structureel thuiswerken ben ik terughoudend'

Céline Caveye (Fagron): 'Met structureel thuiswerken ben ik terughoudend'
Hoe ga je als HR-verantwoordelijke om met de coronacrisis? Aan het begin van de COVID-19-pandemie sprak Stefan Duran, branch head Benelux van verzekeraar elipsLife, met verschillende bestuurders over dit onderwerp. In deze vervolgserie komen ze opnieuw aan het woord over de voorzichtige terugkeer naar het ‘nieuwe normaal’. Nu: Céline Caveye, Global HR Director van Fagron.

Omdat Fagron grondstoffen voor medicijnen op maat produceert voor ziekenhuizen en apothekers, moest een deel van de werknemers ook tijdens de crisis op de werkvloer aanwezig zijn. Niettemin werkte een meerderheid vanuit huis. Komt die groep al terug naar kantoor?
‘Waar mogelijk stimuleren we dat zelfs actief, omdat we merken dat thuiswerkers toch worstelen met het op peil houden van hun energieniveau en de balans tussen werk en privé. Daarnaast missen ze focus en onderlinge verbondenheid. Soms laat de techniek hen in de steek. Dan is het wifi-netwerk thuis niet sterk genoeg of loopt software op kantoor gewoon beter.’

> Lees ook het voorgaande interview met Céline Caveye: 'Dat we vechten tegen het virus is goed voor de moraal'

Was die terugkeer altijd op vrijwillige basis?
‘We hebben benadrukt dat we hen terugverwachten, maar zijn daar niet al te dwingend in geweest. Nu in Nederland het dringende advies is om weer vanuit huis te werken, voldoen we daar uiteraard weer aan. We hebben de afgelopen tijd vooral veel geïnvesteerd in maatregelen waardoor mensen zich op kantoor veilig voelen, zoals voldoende vierkante meters, elleboogklinken en gescheiden lunches. Op verzoek van een aantal medewerkers draagt men in België mondkapjes bij het verlaten van de eigen werkplek.’

Hoe ziet het crisismanagement bij Fagron er nu uit?
‘In de beginfase hield ons global leadershipteam elke week een virtueel crisisberaad, maar daar zijn we mee gestopt. We zijn in 20 landen actief en hoe langer de pandemie duurt, hoe groter de onderlinge verschillen: zowel wat het aantal besmettingen betreft als de manier waarop overheden ermee omgaan. Toen we begin juli in Nederland begonnen te denken aan een terugkeer naar kantoor, nam het aantal besmettingen in Brazilië nog gigantisch toe. Op den duur werd een gezamenlijke aanpak onmogelijk, dus we bekijken nu heel lokaal en zelfs per type site – zoals productie of sales – wat mogelijk en nodig is.’ 

Wat ziet u als belangrijkste leerpunt van deze crisis?
‘Dat mensen zich makkelijk en snel weten aan te passen aan een nieuwe realiteit. Onze manier van leven en werken is heel hard door elkaar geschud, maar niet noodzakelijk verstoord. We kunnen gewoon doorwerken, zelfs nu er veel minder mobiliteit is. Wat duurzaamheid betreft willen we daarom keiharde ambities over minder vliegen neerzetten. Tegelijk moeten we waken voor een goede balans. Als het gaat om creativiteit, innovatie en onderlinge verbondenheid geloof ik echt in de kracht van het mensen fysiek samenbrengen. Digitale vergaderingen zijn gericht op dat ene onderwerp en daarna gaat ieder zijns weeg. Bij fysieke bijeenkomsten ontstaan er spontane gesprekken en een betere informatie-uitwisseling.’

Wordt er na deze crisis bij Fagron op HR-gebied structureel anders gewerkt?
‘Menselijke ontmoetingen zijn onvervangbaar. Ik geloof heel sterk in het belang van de sociale functie van werk en ben daarom enigszins terughoudend als het gaat over structureel thuiswerken. Niet iedereen wordt daar blij van. Daarnaast kan het voor sommigen te veel vrijheid bieden terwijl ze juist behoefte hebben aan houvast en structuur. Zo moeten nieuwkomers ontdekken hoe een bedrijf in elkaar zit en wat ze er kunnen leren. Dat werkt niet als je op je eigen eiland zit. Bij die groep heb ik ook gezien hoe belangrijk het menselijke contact is voor de integratie. Er zijn kortom zo veel situaties, types werk en persoonlijkheden dat het moeilijk is om dat in één nieuw beleid te gieten, dus daar moeten we goed over nadenken.’

Wat is uw grootste zorg richting het ‘nieuwe normaal’?
‘Als werkgever hebben we een verantwoordelijkheid om de besmettingsgraad onder controle te houden, maar net zo goed om het energiepeil en de betrokkenheid bij medewerkers hoog te houden. We streven allemaal naar een leuke club mensen met teamspirit. De vraag is of en hoe we dat met een andere manier van werken kunnen blijven garanderen.

In deze uitzonderlijke periode interviewen de auteurs van Management Scope bestuurders vanuit verschillende invalshoeken over hoe zij met deze crisis omgaan, en bundelen wij al deze artikelen onder de noemer #tacklecorona.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 30-11--0001

facebook