Wat doen we met de gig workers?

Wat doen we met de gig workers?
De gig-economie, waarin het steeds meer de norm wordt dat mensen per klus in actie komen, heeft groot effect op het kantorenbeleid van grote bedrijven. App-ontwikkelaars, dataspecialisten, marketeers, adviseurs, designers, callcentermedewerkers, tekstschrijvers en administratieve medewerkers: steeds vaker maken ze geen deel meer uit van de vaste kern van een bedrijf. Het zijn flexibele krachten, met een taak- of projectgerichte opdracht. Hun werkzaamheden zijn digitaal, hoeven niet per se tussen negen en vijf te worden uitgevoerd en zijn tijd- en plaatsonafhankelijk. Al deze mensen maken deel uit van de gig-economie. Ze werken zoals muzikanten, die van optreden naar optreden reizen (vandaar de term gigs): flexibel in tijd en plek en on demand. Gig work wordt een vast onderdeel van bedrijfsmodellen. Voor bedrijven is het dan ook essentieel om in te zetten op gig spaces voor gig workers en daarmee een gig workplace te creëren. Kortom: een andere aanpak van het kantoor.

Plek voor de gig worker
De nieuwe economie stelt eisen aan de huisvesting en werkomgeving van bedrijven. Belangrijke vraag: waar zet je die gig workers neer zonder dat dit afbreuk doet aan het gezamenlijk streven naar succes van het bedrijf? Opvangen in flexibele coworking-ruimtes kan, maar heeft nadelen. Het is niet alleen duur, je creëert er ook nog eens een duidelijke scheiding mee tussen de vaste en de flexibele medewerkers.

Lekker wendbaar
De oplossing zit ’m in het kantoorgebouw zelf: dat zal in de toekomst opgedeeld worden in drie schillen. De eerste schil is de public space, waar alle mensen toegang toe hebben om op informele wijze te werken, te vergaderen of te lunchen. De tweede schil is de core space voor de vaste medewerkers die toegang hebben tot het netwerk en de systemen van de organisatie. Zij kunnen ook bij bedrijfsgevoelige, strategische informatie. De derde schil is de gig space voor de gig-medewerker. Deze zone is speciaal ingericht voor deze medewerkers die zonder een langdurige screeningsprocedure toegang krijgen tot faciliteiten en de systemen die specifiek nodig zijn voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit vergroot de snelheid en wendbaarheid van de organisatie. Het stelt de organisatie in staat sneller projecten op te starten of nieuwe samenwerkingen aan te gaan.

Identiteit intact
De gig workers kunnen direct aan de slag omdat zij geen directe toegang hebben tot de kern van de organisatie. Het grote voordeel is dat de gig workers ‘in huis’ zijn, waardoor er meer binding is met het bedrijf en samenwerking wordt gestimuleerd met andere medewerkers. Ook voor de gig-medewerkers is dit fijner, omdat zij onderdeel worden van het bedrijf. Daarnaast zorgt deze opzet ervoor dat de organisatie geen dure coworking-ruimte hoeft te huren. De gig workplace is een structurele huisvestingsoplossing voor de eisen die de gig-economie stelt aan organisaties. Het zorgt ervoor dat bedrijven aantrekkelijk zijn voor gig-medewerkers zonder dat dit afbreuk doet aan de identiteit van de organisatie.

facebook