Durf vrouw(elijk) te zijn op je werk!

Durf vrouw(elijk) te zijn op je werk!
Onderzoek aan de Erasmus Universiteit door Prof. Dr. Mijntje Lückerath-Rovers laat zien dat er anno 2009 in Nederland sprake is van 7% vrouwen aan de top. Hiermee bungelt Nederland nog onderaan de lijst in de internationale markt.

Door de eeuwen heen is de rol van de vrouw in deze westerse maatschappij onderdrukt. Dit komt wellicht nog het sterkst naar voren in een van onze oudste geschriften: de Bijbel. Hierin wordt Maria Magdalena als hoer afgespiegeld, terwijl meer recent ontdekte manuscripten aantonen dat zij een van de apostelen van Jezus was en later leermeesteres van zijn leringen. Sommigen beweren zelfs bewijs te hebben dat zij zijn echtgenote was.

Rol vrouw ondergeschikt
Los van het feit of dit waar of onwaar is, is het duidelijk dat de rol van de vrouw lange tijd ondergeschikt is geweest en gemaakt aan die van de man. Waarom is de vrouw zo naar de achtergrond gedrongen? Wat heeft dit voor weerslag op onze huidige maatschappij? Wat nemen wij vrouwen en mannen daarvan mee in onze genen? Hoe uit zich dit in ons huidige gedrag en verhouding tot elkaar? Interessante vragen die het onderzoeken waard zijn, omdat ze volgens mij de sleutel vormen voor de verdere ontwikkeling en groei van de mensheid, haar relatie tot zichzelf, de ander en haar omgeving.

Kwaliteiten
De huidige wereld wordt momenteel vooral gerund door mannen of misschien beter gezegd het mannelijke. Ik geloof namelijk zelf dat zowel mannen als vrouwen beide mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten in zich dragen. Het mannelijke staat daarbij voor daadkracht, beweging, resultaatgericht en ratio. Het vrouwelijke voor gevoel, stilte, rust, procesgerichtheid.

Disbalans in organisaties
Beide zijn nodig om tot een geheel te komen. Ze kunnen niet zonder elkaar, ze complementeren elkaar en houden elkaar in balans. Zoals de natuur ons ook zo mooi weerspiegelt. Door de ontstane disbalans in de natuur tussen het mannelijke (yang: hitte) en het vrouwelijke (yin: koude) is het aantal weer gerelateerde rampen het afgelopen decennium drastisch toegenomen, aldus het Rode Kruis. En deze disbalans zie je momenteel ook terug in veel van onze organisaties.

Feministische golf

Wat je momenteel veel ziet als gevolg van de tweede feministische golf die we hadden in de jaren '60 en ‘70 is dat veel vrouwen zich erg mannelijk zijn gaan gedragen om te kunnen overleven binnen de mannenwereld. Wat een natuurlijke beweging is na jaren van onderdrukking, maar het zijn juist de vrouwelijke kwaliteiten die nu zo hard nodig zijn. In een wereld die verhard is geraakt en waarin hebzucht en macht(misbruik) nog steeds belangrijke drijfveren zijn.

Balans

Dus tijd om terug te keren naar een balans tussen onze mannelijke en vrouwelijke kwaliteiten. Deze balans tussen de vrouwelijke en mannelijke kwaliteiten zal ervoor zorgen dat de (zaken)relaties onderling niet langer worden gedomineerd door machtsspelletjes, maar door samenwerking, ondersteuning en aanvulling van elkaar.

Wie heeft het lef (wat in het Hebreeuws ‘hart' betekent) om weer vanuit deze heelheid te handelen?

Lees ook:
> Meer vrouwen, minder winst
> Vrouwen in opmars
> Top-100 Machtigste Vrouwen

facebook