Commissaris

De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie. De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

Commissaris - MidCap


Ulrich Schumacher

Ulrich Schumacher

ASM International

Marc de Jong

Marc de Jong

ASM International

Mona ElNaggar

Mona ElNaggar

BE Semiconductor Industries (BESI)

Niek Hoek

Niek Hoek

BE Semiconductor Industries (BESI)

Antonio Campo

Antonio Campo

Fugro N.V.

Anja Montijn

Anja Montijn

Fugro N.V.

Petri Hofsté

Petri Hofsté

Fugro N.V.

Rianne Meijerman

Rianne Meijerman

GrandVision

Anthony Ruys

Anthony Ruys

Intertrust N.V.

Stewart Bennett

Stewart Bennett

Intertrust N.V.

Carla Mahieu

Carla Mahieu

Koninklijke BAM Groep

Helle Valentin

Helle Valentin

Koninklijke BAM Groep

Paul Sheffield

Paul Sheffield

Koninklijke BAM Groep

Laurence Mulliez

Laurence Mulliez

SBM Offshore N.V.

Sietze Hepkema

Sietze Hepkema

SBM Offshore N.V.

Roeland Baan

Roeland Baan

SBM Offshore N.V.

Francis Gugen

Francis Gugen

SBM Offshore N.V.

Ron Teerlink

Ron Teerlink

Takeaway.com

Philip Houben

Philip Houben

TKH Group

Carin Gorter

Carin Gorter

TKH Group

Hein Brand

Hein Brand

Wereldhave

Gerelateerde functies

Commissaris Nieuws

facebook