Landen- /regiodirecteur

De Landen- /regiodirecteur is doorgaans vertegenwoordigd in het Executive Committee (ExCo; operationeel orgaan onder de raad van bestuur). De vertegenwoordiging in het Executive Committee wordt of geografisch (land/regio) dan wel naar aard (divisie) gemaakt. Dat bepaalt of de landen-/regiodirecteur of de divisiedirecteur onderdeel uitmaakt van het ExCo.

Landen- /regiodirecteur

Gerelateerde functies

Landen- /regiodirecteur Nieuws

facebook