De eerste 100 dagen als lid van de raad van bestuur van APG Groep

De eerste 100 dagen als lid van de raad van bestuur van APG Groep
'Het zou gek zijn als ik een revolutie zou aankondigen', zegt Ronald Wuijster over zijn eerste honderd dagen als lid van de raad van bestuur van APG Groep.

Wie: Ronald Wuijster
Wat: Sinds maart 2018 ceo van APG Asset Management en lid rvb van APG Groep

U werkt al sinds 2006 bij APG. Vorige zomer kondigde uw voorganger Eduard van Gelderen zijn vertrek aan. Had u meteen zin om hem op te volgen?
‘Voor mij was het inderdaad logisch en natuurlijk om dit te ambiëren. Toen dezelfde positie in 2014 vrijkwam door het vertrek van Angelien Kemna heb ik ook al overwogen te solliciteren, maar toen vond ik het te vroeg. Ik twijfelde of ik rijp genoeg was en mijn drie kinderen waren nog erg klein. Nu was de timing prima.’

Was een voorbereiding op deze nieuwe rol wel nodig, gezien uw ervaring?
‘Als je ergens al 12 jaar werkt, ligt dat niet voor de hand. Toch heb ik afgelopen voorjaar een 100-dagen-analyse gemaakt van alles wat me vanuit de nieuwe positie – met toch iets meer afstand – opviel.’ 

Wat viel u op?
‘Het zou gek zijn als ik opeens een revolutie zou aankondigen, maar er kunnen wel degelijk dingen beter en anders. Om een voorbeeld te geven: we werken weliswaar voor de Nederlandse markt, maar we beleggen wereldwijd. Toch zijn we in veel opzichten nog geen internationaal bedrijf. Daarin zetten we nu stappen. Vanaf september wordt Engels de voertaal in de board, de Deen Peter Branner volgt mij op als chief investment officer en onze international offices krijgen een grotere strategische rol. Een ander voorbeeld: onze organisatie heeft een grondige, degelijke overlegcultuur. Dat is goed, maar om stappen voorwaarts te zetten mag het soms wat resultaatgerichter. Als leider wil ik waar mogelijk de stroperigheid doorbreken.’

Bent u vanuit APG ingewerkt?
‘Ik heb deze functie eerst zo’n acht maanden ad interim vervuld, waarbij het niet vanzelfsprekend was dat de benoeming geformaliseerd zou worden. Ik was een prominente kandidaat, maar er is ook een internationale scan van mogelijke kandidaten gemaakt. Die onzekerheid was soms zwaar, maar tegelijk nuttig vanwege de vele gesprekken die ook ik in het kader van die scan heb gehad met interne en externe stakeholders.’

Voor welke uitdaging staat APG?
‘De komende jaren moeten we rekening houden met lagere rendementen. Daarom moeten we op zoek naar nieuwe rendementsbronnen, bijvoorbeeld in emerging markets of real assets als vastgoed en infrastructuur. Daarnaast vinden we het belangrijk nog transparanter te zijn. De eindconsument moet meer inzicht krijgen in waar en waarin we beleggen en wat we bijvoorbeeld doen aan duurzaamheid.’

Wat heeft achteraf gezien vooral bijgedragen aan een goede transitie naar uw nieuwe rol?
‘Onze raad van bestuur is de afgelopen jaren vrijwel volledig vernieuwd. Teambuilding is dus een belangrijk thema en ik ben een echte teamspeler. Daarbij kom ik als enige uit de eigen organisatie. We hebben allemaal een frisse blik. Mijn toegevoegde waarde is misschien dat ik vanuit ruime ervaring met het bedrijf met die frisse blik kijk.’

Interview door Wim Eysink, partner bij Deloitte en voorzitter cfo-programma. Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 08 2018, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen en gaan'.

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 30-11--0001

facebook