De eerste 100 dagen als lid van de rvc van ABN Amro

De eerste 100 dagen als lid van de rvc van ABN Amro
‘Teams leren kennen via Teams’, zegt Mariken Tannemaat over haar eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van ABN Amro.

Wie: Mariken Tannemaat
Wat: Sinds december 2020 commissaris van ABN Amro

Hoe heeft u zich op dit commissariaat voorbereid?
‘Bij financiële instellingen doorloop je een intensief goedkeuringstraject. Daarom moet je veel tijd uittrekken om een goede dossierkennis op te bouwen. In de periode voor mijn installatie – de 100 dagen vóór de eerste 100 dagen – heb ik me goed ingelezen, ontzettend veel mensen binnen en buiten de bank gesproken én ben ik zelf klant geworden, om ook dat perspectief te ervaren. Het goedkeuringstraject zelf verliep volledig digitaal.’ 

U bent per half december benoemd. Hoe heeft u de eerste periode ervaren?
‘Ik had als toeschouwer gelukkig al een paar vergaderingen van de rvc bijgewoond over de strategie-review. Dat was heel fijn, want na mijn installatie begon meteen de jaarcyclus én ABN AMRO begon met de uitvoering van de strategie. Ook mijn eerste 100 dagen verliepen vooral digitaal. Behalve voor mijn installatie en een fotoshoot ben ik nog niet op het hoofdkantoor geweest. Wel schuif ik af en toe aan in Teams-vergaderingen van de teams van alle bestuursleden. Het bestuur zelf zie ik in rvc-vergaderingen en spreek ik individueel, maar om een beter gevoel bij het bedrijf te krijgen, moet je ook andere mensen zien. Rondlopen en sfeer proeven zit er nu niet in. Dat los ik dus op door wat ik “teams via Teams” noem.’

Wat mist u tijdens zo’n digitale kennismakingsperiode?
‘Ik heb heel veel zin om de raad van commissarissen een keer bij elkaar te zien. De meeste leden heb ik nog niet live ontmoet. Daarnaast mis ik vooral de spontane gesprekken waardoor er serendipiteit ontstaat. Zeker aan de innovatiekant moet je het soms hebben van ingevingen. Dat gebeurt niet zomaar. Daarvoor moet je af en toe rondlopen op kantoor, mensen zien en dan samen een onverwacht en gek idee krijgen.’

U heeft eerder gewerkt als chief innovation officer. Wat neemt u vanuit die achtergrond mee naar deze rol als commissaris?
‘Innovatie vereist dat je goed kijkt naar wat er buiten gebeurt en hoe dat betrekking heeft op je bedrijf. Als commissaris kun je daar goede vragen over stellen én ervoor zorgen dat het op de agenda blijft. De discussie over de strategie-review, die erg gericht is op digitalisering, is in dat kader superbelangrijk.’

Hoe kan ABN AMRO zich wat digitalisering betreft onderscheiden van andere banken?
‘Klantgerichtheid en duurzaamheid zijn de sleutelwoorden. Wat kunnen we de klant bieden, hoe maken we daar het verschil in en hoe kunnen we dat vervolgens intern doorvertalen op een duurzame manier? In de financiële wereld is een goede serviceverlening, die ervoor zorgt dat de klant blij is dat hij klant is, al best een goede prestatie. Je kunt je dus onderscheiden door dat heel goed neer te zetten. We vinden het cruciaal dat digitalisering niet ten koste gaat van die persoonlijke dienstverlening. ABN AMRO wil een personal bank in the digital age zijn. Beeldbankieren is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast is ABN AMRO een sterk Nederlands merk waar mensen vertrouwen bij voelen. Dat heeft zeker meegespeeld bij mijn keuze voor dit commissariaat. Ik ben best trots op Nederlandse bedrijven die echt proberen een verschil te maken in Nederland.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 04 2021, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

facebook