De eerste 100 dagen als commissaris van Schiphol Group

De eerste 100 dagen als commissaris van Schiphol Group
‘Hopelijk is mijn portefeuille straks onnodig’, zegt Elfrieke van Galen over haar eerste honderd dagen als lid van de raad van commissarissen van Schiphol Group.

Wie: Elfrieke van Galen
Wat:
Sinds april 2021 lid van de raad van commissarissen van Schiphol Group
Geïnterviewd door:
Willem Christiaan van Manen, partner bij Deloitte

Hoe heeft u de eerste 100 dagen ervaren?
‘Als interessant en heel prettig. Door COVID was het uiteraard een rare periode, met een online sollicitatie en online kennismakingsgesprekken, die overigens uitermate welcoming waren. Ik ben benoemd zonder dat ik iemand met wie ik ging werken in levenden lijve heb gezien. Gelukkig heb ik dat in de maanden erna in kunnen halen.’

Waarom denkt u dat u voor Schiphol de ideale kandidaat was voor deze rol?
‘Ik ben de eerste in de raad van commissarissen bij Schiphol die ‘duurzaamheid’ als aparte portefeuille toebedeeld heeft gekregen. Dat past ook goed bij me. Ik heb ruime ervaring in de luchtvaartsector, onder meer als voormalig ceo van KLM Cityhopper/ KLM UK en senior vice president sustainability bij KLM. Als oprichter en partner van TheRockGroup heb ik me vervolgens verder gespecialiseerd in de transitie naar een duurzame economie. Schiphol wil graag de most sustainable airport ter wereld worden. Dat ze deze portefeuille in het leven roepen en bij mij terechtkomen zegt een hoop.’

Hoe heeft u zich op uw nieuwe functie voorbereid?
‘Onder meer door veel gesprekken te voeren. Met de collega’s uit de raad, met leden van de raad van bestuur en met mensen uit de lagen eronder. En verder heb ik me heel goed ingelezen, bijvoorbeeld verslagen van commissievergaderingen uit het verleden. Ik ben me nog meer gaan verdiepen in de rol van internationale luchthavens op het terrein van duurzaamheid. Welke ontwikkelingen zijn er, welke discussies spelen er, wat is de mening van de gemiddelde burger erover?’

Heeft u voor uzelf een duidelijk doel gesteld?
‘Ik wil graag mijn steentje bijdragen, zonder dat ik overigens op alle vragen een antwoord weet. Sterker nog: ik zal als commissaris vooral nog meer vragen gaan stellen. Schiphol heeft een zeer ambiteus duurzaamheidsbeleid. In het verleden hebben Schiphol en KLM bijvoorbeeld als eerste het concept van de hub neergezet. We moeten die innovatieve kracht van toen nu weer gaan inzetten om opnieuw met zo’n revolutionair concept te komen, maar dan op duurzaamheidsgebied. De grootste uitdaging is een echt duurzame luchtvaartsector neer te zetten, met een positieve invloed op mens en milieu, een sector die opereert binnen de planetary boundaries. Ik ben ervan overtuigd dat het kan, bijvoorbeeld met alle mogelijkheden op het terrein van elektrisch vliegen, met duurzame brandstoffen en met andere manieren van beprijzing, waarbij alle externalities zijn ingeprijsd. Dit laatste geldt natuurlijk niet alleen voor de luchtvaartsector, maar voor de hele economie.’

U geeft ook trainingen aan commissarissen op het gebied van duurzaamheid. Wat is uw intrinsieke motivatie daarvoor?
‘Ik ben echt een zendeling wat dat betreft. Ik vind het van groot belang dat alle commissarissen een basiskennisniveau op het terrein van duurzaamheid hebben. Duurzaamheid is een thema dat je heden ten dage overal in mee moet wegen, in alle aspecten van de toezichthoudende rol: in de strategie, in de goedkeuring van de jaarrekening, in het risicomanagement... Eigenlijk in de toekomst van iedere onderneming.’

Wanneer beschouwt u uw commissariaat als geslaagd?
‘Mijn commissariaat zou volgens mij echt geslaagd zijn als we over een tijdje de portefeuille duurzaamheid binnen een rvc niet meer nodig hebben.’

Dit korte interview is gepubliceerd in Management Scope 09 2021, als onderdeel van onze vaste rubriek 'Komen & Gaan.'

Dit artikel is voor het laatst aangepast op 27-10-2021

facebook