Commissaris (voorzitter)

De voorzitter van de raad van commissarissen maakt deel uit en geeft leiding aan de raad van commissarissen. De raad van commissarissen (RvC) is het toezichthoudende orgaan van een naamloze of besloten vennootschap. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt ook wel aangeduid als President-commissaris of chairman (in een one tier board).

In Nederland is de gemiddelde leeftijd van een voorzitter van de Raad van Commissarissen 66 jaar. De functie wordt voornamelijk door mannen ingevuld.

De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid. De raad van commissarissen benoemt en ontslaat leden van de raad van bestuur. De voorzitter van de raad van commissarissen en de individuele leden worden benoemd en eventueel ontslagen door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA).

Commissaris (voorzitter) - MidCap


Niek Hoek

Niek Hoek

Arcadis

Jan Lobbezoo

Jan Lobbezoo

ASM International

Lodewijk Hijmans van den Bergh

Lodewijk Hijmans van den Bergh

BE Semiconductor Industries (BESI)

Eric Drok

Eric Drok

Flow Traders

Gerelateerde functies

Commissaris (voorzitter) Nieuws

facebook