Golden Skirts aan de macht

Golden Skirts aan de macht
De meest invloedrijke vrouwen in het Nederlandse bedrijfsleven zijn Margot Scheltema, Annemiek Fentener van Vlissingen en Marike van Lier Lels. Drie beroepscommissarissen die al jaren bovenin de Top-50 Corporate Vrouwen staan.

De lijst telt slechts negen nieuwkomers, één minder dan vorig jaar. De verse instroom vinden we vooral terug in de tweede helft van de lijst, zoals de hoogste nieuwe binnenkomer: oud-Tweede Kamerlid Laetitia Griffith op nummer 28, onder meer commissaris bij Nuon. Waar zijn de andere nieuwelingen die kunnen doorgroeien naar de top en de golden skirts concurrentie aandoen? Er is het afgelopen decennium een groep vrouwen ontstaan die naam heeft opgebouwd als commissaris. Zij vormen voor de benoemende mannen een minder groot risico en worden dus vaak gevraagd en benoemd als commissaris. Zo ontstaat er vanzelf een groepje van golden skirts. De beschikbare posities komen vaak bij een beperkt aantal, steeds dezelfde vrouwen terecht. Dat blokkeert tot op zekere hoogte de toegang voor een jongere generatie vrouwen (én mannen). De gemiddelde leeftijd van de vrouwen in de top-50 is bijna 55 jaar en stijgt al sinds 2011. De jongste commissaris is Jolanda Poots-Bijl, zij is 44. In de rondetafeldiscussie die ik voerde met golden skirts Trude Maas en Sybilla Dekker en nieuwkomers Femke Weijtens en Pauline Bieringa, komen we tot de conclusie dat het bestuur in Nederland toe is aan verjonging. Weijtens: ‘Ik mis diversiteit op het gebied van leeftijd. Dat is nog steeds een taboe. Je ziet nergens een eindtwintiger of begindertiger als commissaris, terwijl die binnen een raad zo’n goede rol zou kunnen vervullen, vooral op het gebied van it en sociale media.’ Dekker probeert er zelf verandering in te brengen: ‘Momenteel houd ik me bij vier van mijn toezichtfuncties bezig met de opvolging van collega-commissarissen. Daarbij kijk ik naar een goede mix in professionele achtergrond en inbreng, maar ook naar de man-vrouw verhouding. Ik probeer vooral te zoeken in de nieuwe lichting vrouwelijke commissarissen. Verjonging heeft een positieve invloed op het team.’ De echte doorstroming in commissariaten zal waarschijnlijk pas komen als het aantal vrijkomende bestuursposities groter is dan de ‘opnamecapaciteit’ van de portefeuilles van de golden skirts, bijvoorbeeld door de Wet bestuur en toezicht. En misschien komt de verjonging aan de top wel uit het buitenland. Zo heeft DSM net de Brits-Zwitsers-Franse Geraldine Matchett (42) benoemd, als eerste vrouw in de raad van bestuur.


Quinty Danko is hoofdredacteur bij Management Scope.


Deze editorial is gepubliceerd in Management Scope 05 2014.


 Lees verder
> Top-50 Corporate Vrouwen 2014 - de lijst


> Het verhaal achter de Top-50 Corporate Vrouwen 2014

facebook