Transformatie troef

Transformatie troef
Veranderen, verbeteren, innoveren en transformeren, daar gaat het over in de boardroom. Deze thema’s komen dan ook terug in vrijwel alle gesprekken in deze editie van Management Scope.

Succesvol veranderen lijkt haast synoniem voor succesvol concurreren. Volgens Rutger Mans van A.T. Kearney, in zijn analyse, gaat het erom dat bedrijven alle bouwstenen aanpassen die samen de operatie vormen: structuur en governance, processen, technologie, inzet van mensen en middelen, cultuur en competenties. Hoe meer bouwstenen bij de transformatie betrokken worden, hoe succesvoller de verandering en hoe sterker het concurrentievermogen.

Google Benelux-ceo Pim van der Feltz staat aan de vooravond van een opmerkelijke transitie, nu het alomtegenwoordige concern zich splitst om iedereen vóór te blijven. In het interview licht hij de veranderingen toe: ‘Wij moeten ons continu realiseren dat de status quo niet bestaat. Wij bestaan nu zeventien jaar. Opeens zagen we ons geconfronteerd met het gegeven dat gebruikers van mobiele telefoons zeven van de acht minuten in een applicatie zitten; dan zitten ze dus niet meer in de traditionele desktop-omgeving, waarin ze vaak een browser hadden met Google als startpagina. Met als direct gevolg dat wij ons opnieuw moeten uitvinden. Dat is vooralsnog gelukt, maar die dreiging blijft altijd aanwezig. Wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Door te splitsen voorkom je dat je te traag wordt. Versnelling is het codewoord in de technische omgeving waarin wij werken.’

Ook in de wereld van Corbion, van de biobased ingredients – ingrediënten waarmee bijvoorbeeld brood en andere levensmiddelen langer houdbaar blijven – draait het om snelheid. Door het grootste deel van het vroegere CSM te verkopen, is de organisatie kleiner en wendbaarder geworden. ‘De relatief geringe omvang van de organisatie is een voordeel, want in onze markten moet je snel kunnen schakelen’, zegt ceo Tjerk de Ruiter in zijn interview. ‘Grote concurrenten zouden kunnen redeneren dat zij in korte tijd veel projecten kunnen financieren. Wij moeten extra goed opletten dat we niet al te lang bezig blijven met het uitproberen van nieuwe mogelijkheden; time-to-market telt.’

In een snel veranderende wereld kan geen bedrijf zonder aanvalsplan. Alignment, ofwel het draagvlak voor de strategie, zorgt voor een succesvolle executie en een strategie geeft houvast en richting. Maar hoe verhoudt de strategie zich tot verandering, wendbaarheid en innovatie? Verder leest u een levendige discussie over de driehoeksverhouding strategie, structuur en cultuur met Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB), René Frijters (oprichter en ceo van Knab) en Dorothee van Vredenburch (lid Management Board NN Group). ‘Innovatie is geen strategie’, meent Van Vredenburch. ‘Het is er wel mee verweven: het is einde oefening als je niet innoveert. Bij ons is innovatief vermogen of veranderingsgezindheid echt niet bij alle 12.000 medewerkers aanwezig. Voor innovatie moet je binnen je organisatie dus de juiste mensen opzoeken.’ Pim van der Feltz is het daar niet mee eens, hij verwacht van alle medewerkers dat ze iedere dag opnieuw bedenken: waarom doen we dit op deze manier? Kan het anders, kan het beter?

Uiteraard blijft ook Management Scope zich telkens aanpassen en verbeteren. Maar niet meer met mij. Ik ga namelijk leiding geven aan een nieuwe MKB-titel die De Persgroep in de markt zet. Met ontzettend veel plezier heb ik bijna vijf jaar dit prachtige blad voor u gemaakt.

facebook