Transformatie troef

Transformatie troef

Auteur: Quinty Danko | 13-11-2015

Veranderen, verbeteren, innoveren en transformeren, daar gaat het over in de boardroom. Deze thema’s komen dan ook terug in vrijwel alle gesprekken in deze editie van Management Scope.

Succesvol veranderen lijkt haast synoniem voor succesvol concurreren. Volgens Rutger Mans van A.T. Kearney, in zijn analyse, gaat het erom dat bedrijven alle bouwstenen aanpassen die samen de operatie vormen: structuur en governance, processen, technologie, inzet van mensen en middelen, cultuur en competenties. Hoe meer bouwstenen bij de transformatie betrokken worden, hoe succesvoller de verandering en hoe sterker het concurrentievermogen.


Google Benelux-ceo Pim van der Feltz staat aan de vooravond van een opmerkelijke transitie, nu het alomtegenwoordige concern zich splitst om iedereen vóór te blijven. In het interview licht hij de veranderingen toe: ‘Wij moeten ons continu realiseren dat de status quo niet bestaat. Wij bestaan nu zeventien jaar. Opeens zagen we ons geconfronteerd met het gegeven dat gebruikers van mobiele telefoons zeven van de acht minuten in een applicatie zitten; dan zitten ze dus niet meer in de traditionele desktop-omgeving, waarin ze vaak een browser hadden met Google als startpagina. Met als direct gevolg dat wij ons opnieuw moeten uitvinden. Dat is vooralsnog gelukt, maar die dreiging blijft altijd aanwezig. Wat vandaag werkt, kan morgen achterhaald zijn. Door te splitsen voorkom je dat je te traag wordt. Versnelling is het codewoord in de technische omgeving waarin wij werken.’

Ook in de wereld van Corbion, van de biobased ingredients – ingrediënten waarmee bijvoorbeeld brood en andere levensmiddelen langer houdbaar blijven – draait het om snelheid. Door het grootste deel van het vroegere CSM te verkopen, is de organisatie kleiner en wendbaarder geworden. ‘De relatief geringe omvang van de organisatie is een voordeel, want in onze markten moet je snel kunnen schakelen’, zegt ceo Tjerk de Ruiter in zijn interview. ‘Grote concurrenten zouden kunnen redeneren dat zij in korte tijd veel projecten kunnen financieren. Wij moeten extra goed opletten dat we niet al te lang bezig blijven met het uitproberen van nieuwe mogelijkheden; time-to-market telt.’

In een snel veranderende wereld kan geen bedrijf zonder aanvalsplan. Alignment, ofwel het draagvlak voor de strategie, zorgt voor een succesvolle executie en een strategie geeft houvast en richting. Maar hoe verhoudt de strategie zich tot verandering, wendbaarheid en innovatie? Verder leest u een levendige discussie over de driehoeksverhouding strategie, structuur en cultuur met Frits van Bruggen (hoofddirecteur ANWB), René Frijters (oprichter en ceo van Knab) en Dorothee van Vredenburch (lid Management Board NN Group). ‘Innovatie is geen strategie’, meent Van Vredenburch. ‘Het is er wel mee verweven: het is einde oefening als je niet innoveert. Bij ons is innovatief vermogen of veranderingsgezindheid echt niet bij alle 12.000 medewerkers aanwezig. Voor innovatie moet je binnen je organisatie dus de juiste mensen opzoeken.’ Pim van der Feltz is het daar niet mee eens, hij verwacht van alle medewerkers dat ze iedere dag opnieuw bedenken: waarom doen we dit op deze manier? Kan het anders, kan het beter?

Uiteraard blijft ook Management Scope zich telkens aanpassen en verbeteren. Maar niet meer met mij. Ik ga namelijk leiding geven aan een nieuwe MKB-titel die De Persgroep in de markt zet. Met ontzettend veel plezier heb ik bijna vijf jaar dit prachtige blad voor u gemaakt.

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Quinty Danko

scopist_posts/originals/Danko, Quinty 2015 vierkant.JPG

Code is toe aan vernieuwing

Zowel de Nederlandse als de Britse toezichthouder wil de corporate governance code weer op de bestuursagenda krijgen. In Nederland zal de code meer naar het Britse model toegaan; meer op principes dan op regels gebaseerd.

lees artikel
scopist_posts/originals/Danko, Quinty vierkant.JPG

Diversiteit is meer dan m/v

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven stijgt nog amper, het streefcijfer van dertig procent wordt bij lange na niet gehaald.

lees artikel
scopist_posts/originals/Danko, Quinty - 2014.jpg

Duurzame inzetbaarheid

Ziekteverzuim kost de maatschappij maar liefst 26 miljard euro per jaar, zo becijferde TNO. Een enorme kostenpost voor zowel overheid als bedrijfsleven. Om op de kosten van ziekte te besparen, zouden bedrijven meer moeten letten op duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/Succesvol-managen07v.jpg

Succesvol onzekerheid managen: een gewilde competentie

Bedrijven hebben grote behoefte aan topbestuurders die onzekerheid succesvol kunnen managen. Bij die gewilde leiderschapscompetentie hoort ook openlijk durven twijfelen en het organiseren van tegenspraak. Beschikken over zelfkennis is ook essentieel, maar in de praktijk lijken bestuurders zichzelf minder goed te kennen dan ze beweren, schrijft Jean-Paul van Londen.

lees artikel
scopist_posts/originals/MSII_2020-07v.jpg

Analyse Management Scope Corporate Impact Index: Oog voor álle stakeholders

Alliander is de winnaar van de 2020-editie van de Management Scope Corporate Impact Award voor de onderneming met de grootste maatschappelijke impact. Het netwerkbedrijf laat zien hoe meervoudige waardecreatie aandeelhouders én de maatschappij voordeel oplevert.

lees artikel
scopist_posts/originals/Essay-MSCII07v.jpg

De evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index

Omdat maatschappelijke impact aan constante verandering onderhevig is, is de methodiek van de Management Scope Corporate Impact Index voor voor de editie 2020 verder verfijnd. De pijlers goed bestuur, relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en goed werkgeverschap zijn op onderdelen van nieuwe metrics voorzien.

lees artikel
facebook