Kas Bank N.V.

  • Beurscode: KA (Smallcap)
  • Kas Bank heeft vestigingen in Amsterdam, Londen en Frankfurt
  • Kas Bank beleeft een commerciële groei, mede door productinnovaties zoals een app voor besturen van pensioenfondsen en een stresstest voor pensioenfondsen
  • Kas Bank is begonnen in 1806
  • Omzet: € 121 miljoen (2014)
  • Winst: € 24,3 miljoen (2014)
  • Marktkapitalisatie: € 143 miljoen (januari 2013)

Over Kas Bank

Kas Bank is een gespecialiseerde Europese bank die zich richt op effectendiensten en investor services. De doelgroep bestaat uit institutionele beleggers (pensioenfonden, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers). Kasbank biedt diensten op het gebied van treasury, risicobeheersing en managementinformatie.

Kas Bank is vooral actief in Europa. Op termijn behoort groei in Centraal Europa ook tot de doelstellingen. Kasbank wil vooral (kleinschalige) acquisities in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk realiseren. Acquisities in andere delen van West- en Noord-Europa zijn niet uitgesloten. De nadruk ligt daarbij op institionele portefeuilles.

Organisatiestructuur Kas Bank

Kas Bank bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en algeme vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie commissies: de commissie Toezicht Risicobeheer, de Auditcommissie en de Commissie voor Benoemingen en Beloningen. De taak van deze commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

In 2010 is de RvC intensief bezig geweest met het implementeren van de Code Banken en de Nederlandse corporate governance code. De risicobereidheid en het risicoprofiel van de bank zijn opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de RvC.

Raad van Bestuur

Jaap  Witteveen

Jaap Witteveen

COO (Chief Operational Officer)

Overige managers Kas Bank

  • Jan Nooitgedagt - Voorzitter bestuur Kas Bank Stichting Administratiekantoor Aandelen
0
shares