Kas Bank N.V.

Hier vindt u informatie over Kas Bank N.V. en zijn functionarissen.

  • Beurscode: KA (Beursgenoteerd)
  • Kas Bank heeft vestigingen in Amsterdam, Londen en Frankfurt
  • Kas Bank is een innovatieve administratiebank voor institutionele beleggers en financiële instellingen
  • Kas Bank is begonnen in 1806
  • Omzet: € 100 miljoen (2018)
  • Winst: € 8 miljoen (2018)
  • Marktkapitalisatie: € 194 miljoen (april 2019)

Over Kas Bank

Kas Bank is een gespecialiseerde Europese bank die zich richt op effectendiensten en investor services. De doelgroep bestaat uit institutionele beleggers (pensioenfonden, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, asset managers) en financiële instellingen (banken en brokers). Kasbank biedt diensten op het gebied van treasury, risicobeheersing en managementinformatie.

 

Kas Bank is vooral actief in Europa. Op termijn behoort groei in Centraal Europa ook tot de doelstellingen. Kasbank wil vooral (kleinschalige) acquisities in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk realiseren. Acquisities in andere delen van West- en Noord-Europa zijn niet uitgesloten. De nadruk ligt daarbij op institionele portefeuilles.

 

Organisatiestructuur Kas Bank

Kas Bank bestaat uit een Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen en algeme vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen bestaat uit drie commissies: de commissie Toezicht Risicobeheer, de Auditcommissie en de Commissie voor Benoemingen en Beloningen. De taak van deze commissies is om de besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor te bereiden.

 

In 2010 is de RvC intensief bezig geweest met het implementeren van de Code Banken en de Nederlandse corporate governance code. De risicobereidheid en het risicoprofiel van de bank zijn opnieuw vastgesteld en goedgekeurd door de RvC.

Interviews Kas Bank

De eerste 100 dagen als commissaris van Kas Bank

De eerste 100 dagen als commissaris van Kas Bank

'Commissaris zijn is als spelen met een elastiekje', zegt Tanja Nagel over haar eerste honderd dagen als commissaris van Kas Bank.

Toegang tot de database

Overige managers Kas Bank

  • > Jan Nooitgedagt

    Voorzitter bestuur Kas Bank Stichting Administratiekantoor Aandelen

facebook