Peter Bolhuis, coach damesploeg hockeyclub Amsterdam: Passie en plezier

Peter Bolhuis, coach damesploeg hockeyclub Amsterdam: Passie en plezier
Dr. Peter Bolhuis is coach van de damesploeg van hockeyclub Amsterdam. Hij geeft zijn visie op strategie en succes. ‘Output is discipline maal talent gedeeld door ego.'

‘Stilstaan bij strategie is absoluut onmisbaar, als je tenminste een optimale prestatie nastreeft. Het begrip "strategie", oorspronkelijk "de kunst van oorlogsvoering", doet velen denken aan het plannen van bewegingen op grote schaal, waarbij een ingewikkelde kluwen van processen ontrafeld en gestructureerd moet worden. Dat zal bij grote multinationalszeker het geval zijn. De strategie bij bedrijven beperkt zich niet tot een periode van één of twee jaar; men moet soms vele jaren vooruit denken.

Coachen
Bij het coachen van een hockeyteam ligt dat wat anders. De damesploeg van Amsterdam is feitelijk een klein bedrijfje: een begeleidingsstaf van negen mensen - twee veldtrainers, keeperstrainer, looptrainer, videoanalist, fysiotherapeut, arts, manager en coach - en zestien speelsters.

Ambitie
Bovenal is er één aspect bij deze groep dat onmiddellijk in het oog springt, en dat is de enorme motivatie van zowel de speelsters als de begeleidingsstaf om het beste uit zichzelf te halen. Het is eigenlijk een explosief mengsel van hobby en ambitie, waarbij moet worden aangetekend dat het grootste deel van deze groep betaald wordt en er dus een inspanningsverplichting bestaat.

Sleutel tot succes
De echte drive komt echter niet voort uit plicht, maar uit passie voor het hockey en het plezier dat de mensen van de club eraan beleven. Dat zijn direct twee sleutelbegrippen. Als passie en plezier onvoldoende aanwezig zijn, is een goed eindresultaat vrijwel uitgesloten. Hogere salariëring, grotere auto's of een extra fraaie outfit kunnen net als in het bedrijfsleven additionele factoren zijn, maar vormen uiteindelijk niet de sleutel tot succes. Plezier en passie spelen daarom een centrale rol bij het coachen.

Open communicatie
Binnen onze selectie willen we door middel van een mix van talentvolle, jonge hockeysters en meer ervaren speelsters - Nederlands elftal - een klimaat creëren waarin sprake is van open communicatie en wederzijds respect. Dat geldt zowel voor de speelsters als voor de staf. Het moet mogelijk zijn elkaar rechtstreeks aan te spreken op elkaars doen en laten, binnen en buiten het veld.

Gemeenschappelijk doel
Tophockey vergt dat iedereen het allerbeste in zichzelf naar boven haalt door spijkerhard te trainen, zowel fysiek als mentaal. Het gemeenschappelijk doel daarbij is onszelf te verbeteren en te ontwikkelen - niet alleen individueel, maar juist ook in teamverband. Een speelster kan nooit groter zijn dan het team (of club) omdat zij dan het teambelang schaadt. Bovendien zal de betreffende speelster daar zelf ook niet beter van worden.

Bestuurstop
Een formule die dat aardig weergeeft: output is discipline maal talent gedeeld door ego. Ook in het bedrijfsleven is deze formule regelmatig van toepassing. Op het moment dat een CEO of de bestuurstop zich te groot voelt voor een goed contact met de andere medewerkers binnen het bedrijf, gaat het meestal bergafwaarts.

Training en communicatie
Onze uitgangspunten willen wij realiseren door een heldere en duidelijke structuur - training en communicatie - waarbinnen ruimte is voor creatief hockey. Belangrijke wedstrijden worden immers vaak beslist door plotselinge onvoorspelbare ingevingen van een speelster. Dat maakt hockey ook zo leuk. In het bedrijfsleven werkt het overigens uiteindelijk niet veel anders.'

Topbestuurders en hockey:
> Ben Vree
> Ewald Kist
> John Paul Broeders
> Igor Milder
> Marco Gianotten
> Jan Albers
> Marlies van Wijhe
> Frank Schreve
> Pieter Schuurs
> Marco Keim

Lees ook:
> Interview Monique Noomen-Greve: Sport maakt dingen duidelijk
> De menselijke factor
> De zoektocht naar leiderschap
> Interview met Pieter van den Hoogeband

Bovenstaand artikel is verschenen in de special Strategie, denken en doen, in samenwerking met Eiffel.

facebook