Top-100 Corporate Vrouwen

  
  
  
  
  
  
  
  
	
	
	

	
	
		
		

  

		
	
	
	
	

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-50 Corporate Vrouwen 2014

Beroepscommissaris Margot Scheltema is voor de derde keer op rij de meest invloedrijke vrouw van corporate Nederland. Zij bekleedt commissariaten bij TNT Express, Schiphol, ASR Nederland, Triodos en Lonza.

Nummer twee op de lijst is, net als vorig jaar, Annemiek Fentener van Vlissingen, president-commissaris bij familieconcern SHV en toezichthouder bij De Nederlandsche Bank, Heineken en UMC Utrecht.

Op de voet gevolgd door nummer drie op de lijst: Marike van Lier Lels. Zij bekleedt commissariaten bij Eneco en sinds 22 mei 2014 bij Imtech. Op de peildatum bekleedde zij commissariaten bij onder andere KPN, USG People en Reed Elsevier.

De helft (25) van de Top-50 corporate vrouwen heeft een bestuurlijke functie. De eerste bestuurder staat op nummer zes, Marion Gout-van Sinderen als ceo bij ProRail. Op 1 juli 2014 zal zij daar vertrekken.

Nieuwe binnenkomers vinden we vooral terug in de tweede helft van de lijst top-50. Hoogste nieuwe binnenkomer is Laetitia Griffith (nr. 28), gevolgd door Jeanine Helthuis (nr. 31) en Joke van Lonkhuijzen-Hoekstra (nr.37).

1 Margot Scheltema

(1) Margot Scheltema

De oud-financieel directeur van Shell Nederland staat voor de vierde keer op nummer één. Zij is per 1 september 2015 benoemd tot commissaris bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast vervult Scheltema onder meer commissariaten bij TNT Express, Schiphol Group en Warmtebedrijf Rotterdam.

Verantwoording
De Top-50 Corporate Vrouwelijke Bestuurders van Nederland is een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking voor de Top-50 als zij één of meer functies in de Raden van Bestuur of Raden van Commissarissen bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. De ‘belangrijkste ondernemingen van Nederland’ zijn hier de bedrijven die genoteerd staan in de AEX, AMX of AScX en niet-beursgenoteerde bedrijven met een Eigen Vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van het Eigen Vermogen van de ondernemingen waar zij functies hebben: hoe groter het Eigen Vermogen van de onderneming, des te groter het aantal punten. Uitvoerende functies bij deze ondernemingen wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van Raden van Bestuur of Commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor bestuurs- en toezichtsfuncties bij de 500 grootste ondernemingen van Nederland (op basis van Eigen Vermogen), grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen en andere machtsverhogende functies, zoals hoogleraarschappen, SER-Kroonlidmaatschappen, e.d..

Peildatum
Als peildatum is 1 april 2014 aangehouden.

facebook