Wees voorbereid op de klap die nog moet komen

Wees voorbereid op de klap die nog moet komen

Auteur: Stefan Duran | 06-05-2020

Bedrijven doen er verstandig aan hun workforce management in de tijd na COVID-19 nu al onder de loep te nemen. Het risico is groot dat mensen op de lange termijn alsnog uitvallen, voorziet Stefan Duran, branch head Benelux van levensverzekeraar elipsLife.  

Het coronavirus maakt de wereldeconomie tot patièˆnt. Bedrijven hebben nu extra aandacht voor de veiligheid en het (mentale) welzijn van hun medewerkers en komen vaak met goede en originele oplossingen om hen een hart onder de riem te steken. Dat is mooi, maar het is daarnaast van belang nu al na te denken over de periode dat iedereen weer aan het werk gaat.  Het welzijn van veel medewerkers op de langere termijn is een punt van zorg. In de zorg, bij toeleveranciers aan de zorg en bij online winkels heerst nu topdrukte. Mensen werken er onder hoge druk en maken extreem lange dagen. Zorgmedewerkers hebben daarnaast nog te maken met een grote emotionele belasting. Artsen en verpleegkundigen houden het vol omdat ze patièˆnten en collega’s niet in de steek willen laten. We verwachten dat de klap later alsnog komt en dat er bij deze groep na de pandemie een hogere instroom van werknemers in de WIA (uitkeringen in het kader van verzekeringen gekoppeld aan de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) zal zijn. 


Schuldgevoelens  
Een burnout ligt wellicht ook op loer bij velen die nu noodgedwongen volledig vanuit huis werken en een nieuwe balans moeten vinden tussen bijvoorbeeld werk, lesgeven aan kinderen en (mantel)zorgtaken. We weten uit ervaring met langdurig zieken dat thuiszitten een gigantische (mentale) impact heeft. De muren kunnen op je afkomen en vaak ontstaan er schuldgevoelens: lever ik wel de prestaties die men van me verwacht? Tegelijk kunnen  medewerkers er tegenop zien om straks weer (gefaseerd) terug te keren naar kantoor. Het kan dan lastig zijn de normale routine op te pakken.
Extra aandacht is daarbij nodig voor de grote groep werknemers ouder dan 60. Zij vormen een risicogroep; het virus kan bij hen grote gezondheidsschade aanrichten. Deze risicogroep moet dan ook goed worden beschermd. Vanuit gezondheidsoogpunt, maar ook omdat ze enorm veel kennis in huis hebben. 
De langetermijngevolgen voor werknemers die het coronavirus hebben overleefd, kunnen we nog niet overzien. Hoe snel kan iemand die wekenlang op de IC heeft gelegen weer (al dan niet fulltime) aan de slag? Bestaat daarna een grotere kans op arbeidsongeschiktheid? Werkgevers zullen ook deze groep extra in de gaten moeten houden. 

Mentale gezondheid 
Gelukkig komt er een tijd dat COVID-19 achter ons ligt. Ook al weten we niet wanneer en hoe de terugkeer naar het normale leven en werken zal plaatsvinden, we adviseren bedrijven om nu al een terugkeer(re-integratie)plan te maken met daarin vooral veel aandacht voor de mentale gezondheid van medewerkers. Laten we bovendien als werkgevers en als maatschappij ook op de nog langere termijn aandacht blijven besteden aan elkaar en aan onze werknemers. Of iemand nu onder grote druk heeft gepresteerd of juist z’n baan is kwijtgeraakt: voor iedereen is dit een spannende periode. De economische en persoonlijke gevolgen ervan zullen ons nog lang bezighouden. 

Dit essay is gepubliceerd in Management Scope 05 2020, als inleiding op een aantal #tacklecorona interviews. De betreffende artikelen kunt u hieronder vinden.

> Bernadette Moors (NN Group): 'Een beetje humor houdt het aangenaam'
> Céline Caveye (Fagron): 'Dat we vechten tegen het virus is goed voor de moraal'
> Maryjo Charbonnier (Wolters Kluwer): 'We maken return to work-tools voor alle locaties'
> Jolanda Sappelli (a.s.r.): 'We geven iedereen dagelijks een paar uur vrij'
> Sven van de Wynkele (BAM Groep): 'Economische groei is geen doel op zich'
> Erwin Hoogeveen (Fugro): 'We hebben te maken met lastige vraagstukken'

Stefan  Duran

Tekst door: Stefan Duran

  • > Branch head Benelux elipsLife

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Stefan Duran

scopist_posts/originals/Pensioenakkoord03v.jpg

Van akkoord naar realiteit: het pensioenstelsel

Hoewel het nieuwe pensioenakkoord een feit is, moeten de details de komende jaren nog verder worden uitgewerkt en vastgelegd in wetgeving. Er is nog veel discussie nodig om te komen tot een pakket dat recht doet aan de belangen van alle stakeholders, betoogt Stefan Duran van levensverzekeraar elipsLife.

lees artikel
scopist_posts/originals/cultuuromslag10v.jpg

Nieuwe inzichten over thuiswerken

Met de tweede coronagolf is ook het thuiswerken in een volgende fase terechtgekomen. Na het aanvankelijke enthousiasme krijgen we nu meer zicht op de keerzijde van werken en managen op afstand. Een hybride toekomst, met een combinatie van thuiswerk en werken op kantoor, vraagt om vernieuwend personeelsbeleid, aldus Stefan Duran.

lees artikel
Management Scope

Geïnteresseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/COO-succesfactor05v.jpg

De coo weet waar data de meeste impact heeft

De betrokkenheid van de chief operations officer vergroot de slagingskans van de digitale transformatie binnen de onderneming. De coo weet waar de inzet van data de meeste impact heeft en is in staat om een datagedreven cultuur te creëren.

lees artikel
scopist_posts/originals/EIB-energietransitie04v.jpg

De Europese Investeringsbank als financier van de energietransitie

Corporates die hun wagenpark willen elektrificeren, een productielijn circulair willen maken of ervan dromen hun bedrijfslocaties klimaatneutraal te maken: voor financiering van duurzame projecten kan de Europese Investeringsbank een aantrekkelijke partner zijn. De financieringstrajecten die voorafgaan aan grote investeringen zijn complex en daarbij kan een advocaat een belangrijke rol spelen. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Sustainable-finance04v.jpg

Sustainable finance is er niet alleen voor de grootste bedrijven

Duurzame strategieën zijn mainstream geworden, en daarmee groeit ook de aandacht voor duurzame financiering. Om die financiële stromen in kaart te brengen heeft Vlerick Business School het Centre for Sustainable Finance opgericht. Kartrekker en directeur is professor David Veredas.

lees artikel
facebook