Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen

Top-100 Commissarissen 2016

Hans Wijers is de nieuwe invloedrijkste commissaris van Nederland. De vrouwen rukken op, al is dat nog niet zichtbaar in de Top-10. Met de dames zet ook de verjonging in. Op de tweede plek vinden we Jeroen van der Veer. De oud-Shell-topman bekleedt commissariaten bij ING en Philips en is bij beide concerns voorzitter. De top-5 wordt gecomplementeerd door oud-DSM-topman Peter Elverding, Ben van der Veer en Erik van de Merwe.

1 Hans  Wijers

(6) Hans Wijers

Toezichthoudend Nederland heeft een nieuwe aanvoerder. De oud-topman van AkzoNobel stoot na vier jaar Frans Cremers van de troon. Wijers’ portefeuille is goed gevuld: Shell, Heineken, HAL Trust en GlaxoSmithKline. Tot 13 november 2015 was Wijers tevens president-commissaris bij Ajax.

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een commissaris komt in aanmerking als hij of zij twee of meer functies als commissaris of bestuurder bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 500 miljoen euro.

Puntenverdeling
De commissarissen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de onder- nemingen waar zij een functie hebben. Toezichthoudende functies bij deze onder- nemingen wegen zwaarder mee dan uitvoerende functies. Daarnaast krijgen de commissarissen punten voor voorzitterschappen van raden van commissarissen, chairmanposities van boards of directors en voorzitter- schappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 1 november 2015 aangehouden.

facebook