Op naar een radicale transformatie

Op naar een radicale transformatie
Hang uw lineaire groeimodel maar aan de wilgen en denk als Airbnb, Uber of SnappCar.

We staan aan het begin van een radicale transformatie van de maatschappij en van de organisaties die daarin functioneren. Dat zijn de denkers, schrijvers, sprekers en bestuurders in Management Scope 09 2014 met elkaar eens.


Exponential organizations
De meest vergaande variant van de op handen zijnde veranderingen vond ik in het boek Exponential Organizations. De auteurs beschrijven technologieën waardoor bedrijven en de maatschappij exponentieel zullen veranderen. Yuri van Geest, de Nederlandse coauteur van het boek, onderzocht startups en interviewde leiders van snelgroeiende bedrijven. Allemaal ondernemingen waarvan de omzet tien keer zo snel groeit en waarvan de producten tien keer goedkoper zijn dan van traditionele bedrijven.


Nieuwe wereldburgers
De verwachting van de auteurs is dat de nieuwe wereldburgers straks niets meer kopen, zij zullen niet de directe klanten zijn, maar klanten van klanten. Dat vergt totaal andere businessmodellen en ander leiderschap.


 

Zichzelf transformeren
Marion Debruyne, hoogleraar marketing, strategie en innovatie aan de Vlerick Business School, is het daar helemaal mee eens. ‘Wie zegt naar de klant te luisteren’, zegt ze in een interview, ‘moet bereid zijn zichzelf te transformeren. Een klantgedreven organisatie is per definitie innovatief en dat kan niet zonder dat het businessmodel onder de loep wordt gelegd.’ Het is een misverstandte denken dat luisteren naar klanten uitsluitend het luisteren is naar manifeste behoeften. Het gaat juist om het ontdekken van de latente behoefte, meent Debruyne. Dat laatste is natuurlijk niet zo makkelijk gezegd als gedaan.


Circulaire economie
Dat is juist waar organisaties mee worstelen: welke kant moeten ze op in de snel veranderende wereld? Manon van Beek, directeur van Accenture, beschrijft in haar analyse hoe we toe zullen gaan naar een circulaire economie, waarin groei wordt losgekoppeld van het gebruik van schaarse grondstoffen. Hang uw lineaire groeimodel maar aan de wilgen en denk als Airbnb, Uber of SnappCar.


Gebruik centraal
Ook Raymond Hüner van HP geeft in zijn analyse over Big Data en veiligheid aan dat de consumptiemaatschappij verandert in een maatschappij waarin niet bezit, maar gebruik centraal staat. Delen wordt belangrijker dan hebben. Dat is waar bedrijven als Airbnb, Uber, SnappCar of Spotify op inspelen. Onze economieën zijn gebouwd op de principes van take, make, waste. Bedrijven zetten grondstoffen om in producten; de consument gebruikt ze en zet ze bij het afval.


Radicale transformatie
Dit model werkt niet meer, want de beschikbare grondstoffen zijn niet voldoende voor de toenemende vraag in de wereld. Dit in combinatie met de extreem snelle verandering van vele  technologieën, maakt dat we op weg zijn naar een radicale transformatie.

facebook