Op naar een radicale transformatie

Op naar een radicale transformatie

Auteur: Quinty Danko | 19-01-2015

Hang uw lineaire groeimodel maar aan de wilgen en denk als Airbnb, Uber of SnappCar.


We staan aan het begin van een radicale transformatie van de maatschappij en van de organisaties die daarin functioneren. Dat zijn de denkers, schrijvers, sprekers en bestuurders in Management Scope 09 2014 met elkaar eens.


Exponential organizations
De meest vergaande variant van de op handen zijnde veranderingen vond ik in het boek Exponential Organizations. De auteurs beschrijven technologieën waardoor bedrijven en de maatschappij exponentieel zullen veranderen. Yuri van Geest, de Nederlandse coauteur van het boek, onderzocht startups en interviewde leiders van snelgroeiende bedrijven. Allemaal ondernemingen waarvan de omzet tien keer zo snel groeit en waarvan de producten tien keer goedkoper zijn dan van traditionele bedrijven.


Nieuwe wereldburgers
De verwachting van de auteurs is dat de nieuwe wereldburgers straks niets meer kopen, zij zullen niet de directe klanten zijn, maar klanten van klanten. Dat vergt totaal andere businessmodellen en ander leiderschap.


 


Zichzelf transformeren
Marion Debruyne, hoogleraar marketing, strategie en innovatie aan de Vlerick Business School, is het daar helemaal mee eens. ‘Wie zegt naar de klant te luisteren’, zegt ze in een interview, ‘moet bereid zijn zichzelf te transformeren. Een klantgedreven organisatie is per definitie innovatief en dat kan niet zonder dat het businessmodel onder de loep wordt gelegd.’ Het is een misverstandte denken dat luisteren naar klanten uitsluitend het luisteren is naar manifeste behoeften. Het gaat juist om het ontdekken van de latente behoefte, meent Debruyne. Dat laatste is natuurlijk niet zo makkelijk gezegd als gedaan.


Circulaire economie
Dat is juist waar organisaties mee worstelen: welke kant moeten ze op in de snel veranderende wereld? Manon van Beek, directeur van Accenture, beschrijft in haar analyse hoe we toe zullen gaan naar een circulaire economie, waarin groei wordt losgekoppeld van het gebruik van schaarse grondstoffen. Hang uw lineaire groeimodel maar aan de wilgen en denk als Airbnb, Uber of SnappCar.


Gebruik centraal
Ook Raymond Hüner van HP geeft in zijn analyse over Big Data en veiligheid aan dat de consumptiemaatschappij verandert in een maatschappij waarin niet bezit, maar gebruik centraal staat. Delen wordt belangrijker dan hebben. Dat is waar bedrijven als Airbnb, Uber, SnappCar of Spotify op inspelen. Onze economieën zijn gebouwd op de principes van take, make, waste. Bedrijven zetten grondstoffen om in producten; de consument gebruikt ze en zet ze bij het afval.


Radicale transformatie
Dit model werkt niet meer, want de beschikbare grondstoffen zijn niet voldoende voor de toenemende vraag in de wereld. Dit in combinatie met de extreem snelle verandering van vele  technologieën, maakt dat we op weg zijn naar een radicale transformatie.

Management Scope Rankings

Bekijk hier alle rankings die Management Scope jaarlijks samenstelt.

Artikelen van Quinty Danko

scopist_posts/originals/Danko, Quinty 2015 vierkant.JPG

Transformatie troef

Veranderen, verbeteren, innoveren en transformeren, daar gaat het over in de boardroom. Deze thema’s komen dan ook terug in vrijwel alle gesprekken in deze editie van Management Scope.

lees artikel
scopist_posts/originals/Danko, Quinty 2015 vierkant.JPG

Code is toe aan vernieuwing

Zowel de Nederlandse als de Britse toezichthouder wil de corporate governance code weer op de bestuursagenda krijgen. In Nederland zal de code meer naar het Britse model toegaan; meer op principes dan op regels gebaseerd.

lees artikel
scopist_posts/originals/Danko, Quinty vierkant.JPG

Diversiteit is meer dan m/v

Het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven stijgt nog amper, het streefcijfer van dertig procent wordt bij lange na niet gehaald.

lees artikel
Management Scope

Geïntereseerd in Management Scope?

Maak kennis met het magazine via een proefabonnement: 3 edities voor €18,- of 6 edities voor €36,-

Vraag een proefabonnement aan

Meer opinie

scopist_posts/originals/modern-governance06v.jpg

Tijd voor moderne governance: van data naar inzicht

Digitalisering blijft in bedrijven nog te vaak steken bij het productieproces. Hoogste tijd om ook de strategische besluitvorming hierbij te betrekken. Een proces waarin volgens Jesse Thiel, country manager Benelux & Austria van Diligent, een proactieve rol voor de company secretary is weggelegd: ‘Hij of zij kan de sleutel zijn tot het succes van morgen.’

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Doppen0619k.jpg

Mooier zonder das

Wat hebben we toch tegen de das? Het woord stropdas gebruiken we al een tijdje niet meer, dat klinkt oubollig. En strop klinkt ook allesbehalve motiverend. De das is traditioneel gezien het sluitstuk van een formele uitstraling in een hiërarchische omgeving. In deze betekenis begrijp ik dat de das uit onze maatschappij geëvolueerd wordt. We willen meer gelijkwaardigheid op de werkvloer, niemand zegt immers nog ‘u’ tegen zijn of haar baas. 

lees artikel
scopist_posts/originals/Column-Karssing0619k.jpg

Succes als valkuil

Ceo’s worden steeds vaker weggestuurd vanwege integriteitskwesties zoals fraude, omkoping, handel met voorkennis en seksueel ongewenst gedrag, aldus de CEO Success Study van zakelijk dienstverlener PwC. Inmiddels wordt van 1 op de 20 ceo’s afscheid genomen vanwege grensoverschrijdend gedrag: dat is een wereldwijde stijging van 36 procent in de afgelopen vijf jaar. Waarom gaan ceo’s over de schreef? Is het hebzucht? Narcisme? Financiële druk? Een slecht ontwikkeld moreel kompas? Dat kan allemaal een rol spelen. Maar ook succes kan een valkuil zijn! 

lees artikel
facebook