Corporate Impact Index

Corporate Impact Index 2017

Mgmt. Scope Corporate Impact Index 2017

Onderneming met de meeste maatschappelijke impact van Nederland

DSM is de winnaar van de Management Scope Corporate Impact Award, de prijs voor de onderneming met de grootste maatschappelijke impact van Nederland. Uit analyse van de Management Scope Corporate Impact Index, een nieuwe ranking voor meervoudige waardecreatie, blijkt dat bedrijven niet altijd hun maatschappelijke missie weten te vertalen in de praktijk.

Bekijk de volledige lijst arrow

De top-5 per pijler van de Management Scope Corporate Impact Index
De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics.

Verantwoording
De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) is tot stand gekomen in samenwerking met het Impact Centre Erasmus en Accenture Strategy. De honderd grootste bedrijven in Nederland zijn geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de vijftig bedrijven met het meeste aantal medewerkers. De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. Voor goed bestuur is onder meer gekeken naar de samenstelling van rvb en rvc, voor de relatie met de buitenwereld is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat maatschappelijke impact, voor duurzaamheid zijn gegevens over het ESG-beleid (environment, social en governance) geanalyseerd, voor financiële gezondheid is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, toekomstige waarde en groeipotentie en voor werkgeverschap is gekeken naar de gemiddelde werknemersgroei. De pijlerscores en uiteindelijke totaalscore zijn een indicatie van de relatieve impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst.

facebook