Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-50 Corporate Vrouwen 2012

Beroepscommissaris Margot Scheltema is de machtigste vrouw van corporate Nederland. De helft van de top-50 combineert een functie in de raad van bestuur met een of meer commissariaten.

De portefeuille van commissariaten van Margot Scheltema rust op drie pijlers: financiën (Triodos, ASR en ABP), infrastructuur en energie (Schiphol, TNT Express en ECN) en cultuur en charitas (Rijksmuseum, World Press Photo en Plan Nederland).

Nummer twee op de lijst is net als vorig jaar Annemiek Fentener van Vlissingen, de enige president-commissaris in de top-50. Zij vervult functies bij familieconcern SHV, De Nederlandsche Bank en Heineken.

De lijstaanvoerder van vorig jaar, Marike van Lier Lels, staat dit jaar op drie. Van Lier Lels is commissaris bij twee AEX-bedrijven (KPN en Reed Elsevier), een midcap (USG People) en een smallcap (TKH Group).

Ongeveer de helft (26) van de top-50-vrouwen heeft een bestuurlijke functie. De eerste bestuurder staat op nummer vier, Marjan Oudeman, lid executive committee bij AkzoNobel.

1 Margot  Scheltema

Margot Scheltema

De oud-financieel directeur van Shell Nederland staat voor de vierde keer op nummer één. Zij is per 1 september 2015 benoemd tot commissaris bij De Nederlandsche Bank. Daarnaast vervult Scheltema onder meer commissariaten bij TNT Express, Schiphol Group en Warmtebedrijf Rotterdam.

Verantwoording
De Top-50 Corporate Vrouwelijke Bestuurders van Nederland is een jaarlijks onderzoek van Management Scope. Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking voor de Top-50 als zij één of meer functies in de Raden van Bestuur of Raden van Commissarissen bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. De “belangrijkste ondernemingen van Nederland” zijn hier de bedrijven die genoteerd staan in de AEX, AMX of AScX en niet-beursgenoteerde bedrijven met een Eigen Vermogen van meer dan 1 miljard euro (cijfers van 2010). Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van het Eigen Vermogen van de ondernemingen waar zij functies hebben: hoe groter het Eigen Vermogen van de onderneming, des te groter het aantal punten. Uitvoerende functies bij deze ondernemingen wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van Raden van Bestuur of Commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies. Tenslotte worden punten toebedeeld voor bestuurs- en toezichtsfuncties bij de 500 grootste ondernemingen van Nederland (op basis van Eigen Vermogen), grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen en ziekenhuizen en andere machtsverhogende functies, zoals hoogleraarschappen, SER-Kroonlidmaatschappen, e.d. Als peildatum is 1 maart 2012 aangehouden.

facebook