Corporate Impact Index

Corporate Impact Index 2020

Corporate Impact Index

Netwerkbedrijf Alliander mag zich de meest maatschappelijke onderneming van Nederland noemen. Het is als gereguleerde onderneming prima op zijn plaats tussen de beursgenoteerde multinationals als DSM en Unilever, die zich ook inspannen om hun maatschappelijke impact te verbeteren. De top-20 van de lijst is een diverse groep bedrijven met een voortrekkersrol in Nederland. Zij illustreren de verschuiving die gaande is in het bedrijfsleven: van kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie en impact.

Lees hier de volledige analyse van de Corporate Impact Index 2020, het interview met Alliander-ceo Maarten Otto: 'Je moet verder kijken dan je eigen stoeptegel' en het essay van Karen Maas over de evolutie van de Management Scope Corporate Impact Index.

Bekijk de volledige lijst arrow

De top-5 per pijler van de Management Scope Corporate Impact Index
De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereldduurzaamheidfinanciële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 


Verantwoording

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) kwam tot stand in samenwerking met het Impact Centre Erasmus. De 100 grootste bedrijven in Nederland zijn geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers. De impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een aantal metrics en submetrics. Voor goed bestuur is onder meer gekeken naar de samenstelling van raad van bestuur en raad van commissarissen, voor de relatie met de buitenwereld is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat op maatschappelijke impact, voor duurzaamheid zijn gegevens over het ESG-beleid (environmentsocial en governance) geanalyseerd, voor financiële gezondheid is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, toekomstige waarde en groeipotentie en voor werkgeverschap is gekeken naar de gemiddelde werknemersgroei. De pijlerscores en totaalscore zijn een indicatie van de impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer verwachte impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst. 

facebook