Corporate Impact Index

Corporate Impact Index

Corporate Impact Index 2018

Onderneming met de meeste maatschappelijke impact van Nederland

De Volksbank voert de Management Scope Corporate Impact Index aan, de prijs voor de onderneming met de grootste maatschappelijke impact van Nederland. De financiële instelling spant zich in om positieve maatschappelijke impact te behalen.


De index speelt in op de verschuiving in het bedrijfsleven van een kortetermijnfocus op winstoptimalisatie naar een langetermijnvisie op maatschappelijke waardecreatie. De winnaar van dit jaar illustreert deze transitie. De Volksbank bestaat als onderneming sinds begin 2017 en is dit jaar nieuw in de index, maar heeft een bijzondere historie. Het is een van de bedrijven die voortkwamen uit SNS Reaal. Deze bankverzekeraar raakte mede door de fraude bij vastgoedonderdeel SNS Property Finance in financiële problemen. De situatie gaat de boeken in als een voorbeeld van slechte governance, met machtsmisbruik door bestuurders en het negeren van klokkenluiders. De overheid greep in en nationaliseerde het bedrijf. Het vastgoed en de verzekeraar werden afgesplitst van SNS Reaal en de overheid is nu volledig aandeelhouder van de Volksbank met de onderliggende financials ASN Bank, BLG Wonen, RegioBank en SNS.

Lees hier de volledige analyse van de Corporate Impact Index, en het interview met ceo Maurice Oostendorp van de Volksbank, de winnaar van de Corporate Impact Award 2018.

Bekijk de volledige lijst arrow

De top-5 per pijler van de Management Scope Corporate Impact Index
De maatschappelijke impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van de scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een groot aantal metrics en submetrics. 


Verantwoording

De Management Scope Corporate Impact Index (MSCII) kwam tot stand in samenwerking met het Impact Centre Erasmus en Accenture Strategy, met de data van Sustainalytics. De 100 grootste bedrijven in Nederland zijn geanalyseerd op hun maatschappelijke bijdrage: alle AEX- en AMX-bedrijven, aangevuld met de 50 bedrijven met het grootste aantal medewerkers. De impact van elk bedrijf is berekend aan de hand van scores op vijf pijlers: goed bestuur, de relatie met de buitenwereld, duurzaamheid, financiële gezondheid en werkgeverschap. Elke pijler kent een aantal metrics en submetrics. Voor goed bestuur is onder meer gekeken naar de samenstelling van rvb en rvc, voor de relatie met de buitenwereld is bijvoorbeeld gekeken of de ceo-letter ingaat op maatschappelijke impact, voor duurzaamheid zijn gegevens over het ESG-beleid (environment, social en governance) geanalyseerd, voor financiële gezondheid is gekeken naar omzetgroei, winstgevendheid, toekomstige waarde en groeipotentie en voor werkgeverschap is gekeken naar de gemiddelde werknemersgroei. De pijlerscores en totaalscore zijn een indicatie van de impact die het bedrijf op dat gebied heeft. Hoe hoger de score, hoe meer verwachte impact het bedrijf heeft, vergeleken met de andere bedrijven in de lijst.

facebook