Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2022

Petri Hofsté is voor de zesde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland, maar zal dat volgend jaar ook nog zo zijn? In de top-10 doemt stevige concurrentie op.

Verder zien we een verdubbeling van de international ladies in de Nederlandse boardrooms, een voorzichtige opmars van de vrouwelijke voorzitters en is het tijd voor een verjongingskuur. Hier kunt u onze analyse van de lijst vinden.

1 Petri  Hofsté

(1) Petri Hofsté

Prima inter pares: Petri Hofsté voert voor de zesde keer de Top-100 Corporate Vrouwen aan. Ze is commissaris bij twee financials (Rabobank en Achmea, beide een coöperatie), bodemonderzoeker Fugro en familiebedrijf Pon Holdings. Daarnaast is ze voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, de businessuniversiteit waar ze zelf ooit studeerde voor ze aan haar loopbaan begon bij KPMG, ABN AMRO, RBS, DNB en APG. Hofsté maakt zich al jaren sterk voor meer diversiteit in de boardroom en een inclusieve cultuur. Dat vraagt om hard werken van zowel mannen als vrouwen, plus een brede bewustwording van verborgen vooroordelen, betoogde Hofsté onlangs.

2 Miriam van Dongen

(2) Miriam van Dongen

Runner-up is wederom Miriam van Dongen, collega- commissaris van Hofsté bij Achmea. Bijna alles in de portefeuille van Van Dongen draait om geld, want ze houdt (naast de verzekeraar en het Kadaster) ook toezicht op fintech Mollie, flitshandelaar Optiver en spac Spear Investments. Bovendien was de oud-cfo van Delta Lloyd en Achmea Zorg tot vorig jaar commissaris bij pensioenuitvoerder PGGM.

3 Corien  Wortmann - Kool

(3) Corien Wortmann-Kool

Bij Corien Wortmann-Kool spelen verzekeringen en pensioenen een belangrijke rol: ze werd onlangs herbenoemd voor een derde termijn bij Aegon en verruilde begin dit jaar bij ABP haar positie van bestuursvoorzitter voor die van onafhankelijk niet-uitvoerend voorzitter. Maar pas nadat het pensioenfonds besloot tot een historische koerswijziging: stoppen met beleggen in Shell en andere producenten van fossiele brandstoffen. Van de driver’s seat naar de achterbank: dat moet even wennen zijn geweest. Aan de andere kant heeft ze nu weer meer tijd voor het bouwen aan haar toezichtportefeuille.

4 Herna  Verhagen

(11) Herna Verhagen

PostNL-topvrouw Herna Verhagen viel vorig jaar nét buiten de Top-10 maar steeg dit jaar van nr. 11 naar nr. 4 vanwege haar nieuwe commissariaat bij Philips. Een zware combinatie, met ook nog een commissariaat bij ING. Beide bedrijven verkeren niet in rustig vaarwater. Toch kreeg ze het vertrouwen van de aandeelhouders van Philips, op de aandeelhoudersvergadering van stemde 77% van de aandeelhouders voor haar benoeming als commissaris.

5 Annet  Aris

(4) Annet Aris

De Top-5 wordt compleet gemaakt met Annet Artis, die dit jaar wederom een plaats daalt. Die daling wordt niet veroorzaakt door een verandering in haar portefeuille maar door stevige concurrentie in de Top-5. Aris is commissaris bij onder meer Rabobank, Randstad en ASML en is gespecialiseerd in digitale transformatie.

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.
In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap en één voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten.

Ten slotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 9 mei 2022 aangehouden.

facebook