Top 100 Corporate Women

Top 100 Corporate Women

Top 100 Corporate Women 2023

PostNL-ceo Herna Verhagen volgt Petri Hofsté op als de invloedrijkste vrouw van het Nederlandse bedrijfsleven. Voor het eerst is niet een beroepscommissaris maar een bestuurder aanvoerder van de lijst corporate vrouwen. Dat is een trend die we breder terugzien: een substantieel deel van de vrouwen (vooral de jongere) combineert het commissariaat met een rol in de c-suiteHier kunt u onze analyse van de lijst vinden.

1 Herna  Verhagen

(4) Herna Verhagen

PostNL-topvrouw Herna Verhagen is de nieuwe nummer 1 van de Top-100 Corporate Vrouwen. Daarmee wordt geschiedenis geschreven: voor het eerst is de first lady van het Nederlandse bedrijfsleven geen beroepstoezichthouder met aan iedere vinger een commissariaat, maar de ceo van een beursgenoteerd bedrijf met slechts twee toezichtfuncties, maar wel meteen twee zware. Verhagen werd dit voorjaar herbenoemd als commissaris van ING en trad vorig jaar aan als toezichthouder van medtech Philips, midden in de slaapapneu-affaire.

2 Pauline van der Meer Mohr

(7) Pauline van der Meer Mohr

Runner-up is Pauline van der Meer Mohr, wél beroepstoezichthouder. Ze is commissaris van Ahold Delhaize, ASMI en NN, nadat ze het einde van haar zittingstermijnen had bereikt bij DSM, HSBC en EY. Dat is het mooie van de toezichtrol: de periodieke verversing opent de deur naar andere boardrooms en nieuwe sectoren. Er is sprake van een fotofinish met Verhagen. Eigenlijk zou je beíde vrouwen kunnen uitroepen tot co-aanvoerders van de Top-100: de één in de categorie bestuurder-commissaris, de ander in de categorie beroepstoezichthouders.

3 Petri  Hofsté

(1) Petri Hofsté

Petri Hofsté voerde zes jaar lang de lijst aan, maar staat dit keer op nummer 3. Hofsté is commissaris bij Pon Holdings, Rabobank, Achmea en Fugro. Ook is ze voorzitter van het bestuur van Stichting Nyenrode, de businessuniversiteit waar ze zelf ooit studeerde. In december 2023 treedt ze toe tot de raad van commissarissen van FrieslandCampina, dus wellicht zien we haar volgend jaar weer hoger op de lijst.

4 Miriam van Dongen

(2) Miriam van Dongen

Miriam van Dongen daalt dit jaar twee plaatsen, naar de vierde plaats in de Top-100 Corporate Vrouwen. Haar toezichtportefeuille is divers. Verzekeraar Achmea, het Kadaster, online betaaldienstverlener Mollie, derivatenhandelaar Optiver… Juist het zich kunnen verdiepen in verschillende bedrijven tegelijk lag mede ten grondslag aan haar besluit om na een aantal cfo-functies vanaf 2009 alleen nog non-executive functies te vervullen.

5 Angelien  Kemna

(6) Angelien Kemna

Angelien Kemna is al een aantal jaar bezig met een opmars in de Top-100 Corporate Vrouwen en treedt dit jaar voor het eerst de Top-5 binnen. Zij is non-executive director bij prosus en commissaris bij onder andere NIBC en FrieslandCampina. Die laatste functie legt zij overigens eind dit jaar neer, dus om haar opmars door te zetten moet zij wel op zoek naar een nieuw commissariaat.

See full list arrow

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.
In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap en één voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten.

Ten slotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 1 mei 2023 aangehouden.

facebook