Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2016

De vrouwen doen het goed: Management Scope publiceert dit jaar voor het eerst een top-100 corporate vrouwen, in plaats van een top-50. Petri Hofsté is de nieuwe invloedrijkste vrouw van Nederland. De vernieuwing en verjonging zet zich door. En: de vrouwelijke chair is in opkomst.

1 Petri  Hofsté

(17) Petri Hofsté

Vrouwelijk corporate Nederland heeft een nieuw boegbeeld. De lijst wordt opnieuw aangevoerd door een oud-cfo, een erkende route voor vrouwen naar een topfunctie in bestuur en toezicht. De 'femme finance' verzamelde binnen drie jaar toezicht- posities bij Achmea (Bank), BNG, Kas Bank en Fugro. Sommige commissarissen doen er járen over om zo'n kwartet bij elkaar te krijgen.

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

Peildatum
Als peildatum is 14 februari 2016 aangehouden.

facebook