Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2021

Petri Hofsté is voor de vijfde keer de invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. De Top-100 Corporate Vrouwen laat zien dat meer senior vrouwen een ceo-positie verwerven, maar tegelijkertijd telt de lijst minder jonge aanwas.

Hier kunt u de achtergrondanalyse van de lijst vinden, of lees een uitgebreide bespreking van de lijst.

1 Petri  Hofsté

(1) Petri Hofsté

Een lustrumfeestje voor Petri Hofsté: ze voert voor de vijfde keer de Top-100 Corporate Vrouwen aan. Haar portefeuille bevat twee coöperaties (Rabobank en Achmea), een AEX-bedrijf (bodemonderzoeker Fugro) en een familiebedrijf (Pon Holdings). Hofsté is bovendien bij vier van haar toezichtfuncties voorzitter van de auditcommissie en bij de andere twee ‘gewoon’ lid. Haar profiel: goed met cijfers en brede ervaring in de financiële sector – van plaatsvervangend cfo van ABN AMRO tijdens de financiële crisis tot en met divisiedirecteur van De Nederlandsche Bank, gevolgd door een korte periode als cfro van pensioenuitvoerder APG. Als commissaris is ze niet bang voor een stevige agenda, of om bestuurders te challengen.

2 Miriam van Dongen

(4) Miriam van Dongen

Runner-up is Miriam van Dongen: een collega van Hofsté in de rvc van Achmea. Ook Van Dongen is goed thuis in de financiële sector, maar dan vooral in het verzekeringswezen. Zo was ze cfo van Delta Lloyd België en Achmea Zorg en commissaris van Vivat (inmiddels Athora Netherlands), de voormalige verzekeringstak van SNS Reaal. Als beroepscommissaris verzamelde ze een portefeuille met alleen maar financials (op het Kadaster na): naast Achmea houdt ze toezicht op flitshandelaar Optiver, pensioenuitvoerder PGGM (vicevoorzitter) en betaaldienst Mollie (eveneens vicevoorzitter), de fintech van dertiger Adriaan Mol. Van Dongen houdt dus kort geld, lang geld en nieuw geld in één hand.

3 Corien  Wortmann - Kool

(5) Corien Wortmann-Kool

De top-3 wordt gecompleteerd door oud-Europarlementariër Corien Wortmann- Kool. Zij is ook bestuursvoorzitter van pensioenfonds ABP en houdt verder toezicht (als vicevoorzitter) op verzekeraar Aegon. Ze werd dit voorjaar bij fijnchemiebedrijf DSM benoemd, tegelijk met Carla Mahieu (nr. 5), op wie Wortmann-Kool tot voor kort toezicht hield. Dat moet toch even wennen zijn: ineens samen met je voormalige bestuurder, respectievelijk commissaris, in een andere board zitten.

4 Annet  Aris

(3) Annet Aris

Op nummer 4 staat Annet Aris, die dit jaar een plaats daalt. Zij is commissaris bij onder andere chipmachinefabrikant ASML, uitzendconcern Randstad en de Rabobank. Aris is breed en internationaal georiënteerd, bezit als wetenschapper een onafhankelijke geest, is gespecialiseerd in digitale transformatie en beschikt als oud-McKinseyaan over ruime consultantservaring. Die ervaring heb je óók nodig in een raad van commissarissen, aldus Aris.

5 Carla  Mahieu

(12) Carla Mahieu

Carla Mahieu vertrok onlangs als chro van Aegon maar werd dit jaar ook commissaris van fijnchemiebedrijf DSM en ingenieursorganisatie Arcadis. Ze hield al toezicht op telecombedrijf VodafoneZiggo en deed dat eerder ook op bouwbedrijf BAM, waar ze na ruim twee termijnen terugtrad. Mahieu is 62: voelen we hier een tweede carrière als beroepscommissaris aankomen, na een loopbaan bij Shell, executive search-organisatie Spencer Stuart, Philips en ruim tien jaar Aegon?

Bekijk de volledige lijst arrow

Verantwoording
Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.
In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap en één voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten. 
Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.

 

Peildatum
Als peildatum is 10 mei 2021 aangehouden.

facebook