Commissaris

De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie. De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

Commissaris - AEX

Michiel Lap

Michiel Lap

ABN Amro

Ester Baiget

Ester Baiget

AkzoNobel

Dick Sluimers

Dick Sluimers

AkzoNobel

Byron Grote

Byron Grote

AkzoNobel

Pamela Kirby

Pamela Kirby

AkzoNobel

Adalio Sanchez

Adalio Sanchez

ASM International

Stefanie Kahle-Galonske

Stefanie Kahle-Galonske

ASM International

Marc de Jong

Marc de Jong

ASM International

Monica de Virgiliis

Monica de Virgiliis

ASM International

Didier Lamouche

Didier Lamouche

ASM International

Niek Hoek

Niek Hoek

BE Semiconductor Industries (BESI)

Carla Mahieu

Carla Mahieu

DSM-Firmenich

Erica Mann

Erica Mann

DSM-Firmenich

Pradeep Pant

Pradeep Pant

DSM-Firmenich

Frits van Paasschen

Frits van Paasschen

DSM-Firmenich

André Pometta

André Pometta

DSM-Firmenich

Antoine Firmenich

Antoine Firmenich

DSM-Firmenich

Richard Ridinger

Richard Ridinger

DSM-Firmenich

Sze Cotte - Tan

Sze Cotte - Tan

DSM-Firmenich

Maarten Das

Maarten Das

Heineken

Willem Eelman

Willem Eelman

IMCD Group

Juan Colombás

Juan Colombás

ING Groep N.V.

Herna Verhagen

Herna Verhagen

ING Groep N.V.

Alexandra Reich

Alexandra Reich

ING Groep N.V.

Herman Hulst

Herman Hulst

ING Groep N.V.

Harold Naus

Harold Naus

ING Groep N.V.

René Hooft Graafland

René Hooft Graafland

Koninklijke Ahold Delhaize

Julia Vander Ploeg

Julia Vander Ploeg

Koninklijke Ahold Delhaize

Katie Doyle

Katie Doyle

Koninklijke Ahold Delhaize

Frank van Zanten

Frank van Zanten

Koninklijke Ahold Delhaize

Helen Weir

Helen Weir

Koninklijke Ahold Delhaize

Pauline van der Meer Mohr

Pauline van der Meer Mohr

Koninklijke Ahold Delhaize

Jan Zijderveld

Jan Zijderveld

Koninklijke Ahold Delhaize

Hans Schoen

Hans Schoen

NN Group

Annet Aris

Annet Aris

Randstad

Heleen Kersten

Heleen Kersten

Wolters Kluwer

Jeanette Horan

Jeanette Horan

Wolters Kluwer

Sophie Vandebroek

Sophie Vandebroek

Wolters Kluwer

Chris Vogelzang

Chris Vogelzang

Wolters Kluwer

Gerelateerde functies

Commissaris Nieuws

facebook