Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen

Top-100 Corporate Vrouwen 2019

Annet Aris is de nieuwe invloedrijkste corporate vrouw van Nederland. En de top-10 van de lijst met 100 vrouwen wordt opgeschud door een nieuwe naam die vanuit het niets dit gezelschap weet binnen te dringen.

De achtergrondanalyse van de lijst kunt u hier vinden, een uitgebreide bespreking van de lijst vindt u hier.

In de printeditie (publicatiedatum 20 juni 2019) van de Top-100 Corporate Vrouwen is een storende fout geslopen waardoor Miriam van Dongen per abuis op plaats 43 is beland. In de online versie van deze ranking is deze fout hersteld waardoor Miriam van Dongen op plaats 21 is gekomen en de in print gepubliceerde nummers 21 tot en met 42 allen één positie dalen. Hiervoor onze excuses.

1 Annet  Aris

(2) Annet Aris

Corporate Nederland heeft er weer een vrouwelijk boegbeeld bij: Annet Aris is de nieuwe aanvoerder van de Top-100 Corporate Vrouwen. Aris werd eind vorig jaar commissaris bij Rabobank en is daarnaast onder meer commissaris bij ASML en Randstad. De snelle opmars van Aris naar de top van de lijst laat zich makkelijk verklaren: ze is breed en internationaal georiënteerd, ze bezit als wetenschapper een onafhankelijke geest, is gespecialiseerd in digitale transformatie – momenteel het meest besproken onderwerp in elke bestuurskamer – en beschikt als oud-McKinseyaan over ruime consultantservaring.

2 Petri  Hofsté

(1) Petri Hofsté

Op nummer 2 staat de lijstaanvoerder van vorig jaar: Hofsté doorkruiste tijdens haar loopbaan de hele financiële sector, voor ze als beroepscommissaris in snel tempo een toezichtportefeuille in de bank- en verzekeringssector opbouwde. Maar ze houdt ook toezicht bij bodemonderzoeker Fugro en dit jaar kwam daar Pon bij. De Volkswagenimporteur doet niet alleen in auto’s, maar ook in fietsen en stoer materieel als scheepsmotoren. Lekker tastbaar, dat is een mooi tegenwicht tegen al die financiële dienstverlening. Pon is een familiebedrijf, dát had Hofsté nog niet in portefeuille.

3 Annemiek  Fentener van Vlissingen

(6) Annemiek Fentener van Vlissingen

Annemiek Fentener van Vlissingen is al jaren president-commissaris van het bedrijf van haar eigen familie, daarnaast houdt ze onder meer toezicht op Heineken.

4 Corien  Wortmann - Kool

(9) Corien Wortmann-Kool

Corien Wortmann-Kool is al sinds 2016 een vaste waarde in de top 10. Zij is al jaren bestuursvoorzitter van ABP en toezichthouder bij Aegon, Save the Children Nederland en Kadaster.

5 Jacqueline  Tammenoms Bakker

(7) Jacqueline Tammenoms Bakker

Jacqueline Tammenoms Bakker werd onlangs de tweede vrouwelijke commissaris bij baggeraar Boskalis voor wat meer kritische massa in de mannenraad. Omdat de bekendmaking na de peildatum kwam, is het commissariaat voor deze lijst nog niet meegeteld, anders was Tammenoms Bakker – die verder commissaris is bij onder meer Unibail-Rodamco, TomTom en CNH Industrial – op nr. 3 uitgekomen. 

Bekijk de volledige lijst arrow


Verantwoording

Een vrouwelijke bestuurder komt in aanmerking als zij één of meer functie(s) als bestuurder of commissaris bekleedt bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Hieronder verstaan wij de bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan 1 miljard euro. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Puntenverdeling
De vrouwen krijgen punten toebedeeld op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar zij een functie hebben. Uitvoerende functies wegen zwaarder mee dan toezichthoudende functies. Daarnaast krijgen de vrouwen punten voor voorzitterschappen van raden van bestuur of -commissarissen, chairmanposities van Boards of Directors en voorzitterschappen van audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze ondernemingen.

Bij de telling van deze Management Scope Top-100 Corporate Vrouwen is de weging van bepaalde functies iets aangepast ten opzichte van de telling van voorgaande jaren. In lijn met de corporate governance code voor grote bedrijven gaan we uit van een maximum van vijf punten bij commissariaten: twee voor een voorzitterschap (eerder vier) en een voor een lidmaatschap, samen een volledige tijdsbesteding. Een ceo krijgt vijf punten. Hierdoor is de balans bestuurder-commissaris evenwichtiger.

Tenslotte worden punten toebedeeld voor toezichthoudende functies bij de grote buitenlandse bedrijven, universiteiten, hogescholen, ziekenhuizen en overige grote ondernemingen.


Peildatum

Als peildatum is 1 april 2019 aangehouden.

facebook