Commissaris - Niet beursgenoteerd

Ed Nijpels

Ed Nijpels

Arriva Nederland

Lees profiel
Albert Arp

Albert Arp

Coöperatie VGZ

Lees profiel
Alfred Levi

Alfred Levi

Coöperatie VGZ

Lees profiel
Han Wagter

Han Wagter

Crown van Gelder (CVG)

Lees profiel
Roger Dassen

Roger Dassen

De Nederlandsche Bank

Lees profiel
Kees Goudswaard

Kees Goudswaard

De Nederlandsche Bank

Lees profiel
Feike Sijbesma

Feike Sijbesma

De Nederlandsche Bank

Lees profiel
Annemieke Nijhof

Annemieke Nijhof

De Nederlandsche Bank

Lees profiel
Arian Buurman

Arian Buurman

Detailresult Groep N.V.

Lees profiel
Dirk Anbeek

Dirk Anbeek

Detailresult Groep N.V.

Lees profiel
Cees van Rijn

Cees van Rijn

Detailresult Groep N.V.

Lees profiel
Sjoerd Eisma

Sjoerd Eisma

FD Mediagroep B.V.

Lees profiel
Ingrid Thijssen

Ingrid Thijssen

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Lees profiel
Wouter van Benten

Wouter van Benten

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Lees profiel
Jan Peter Peterson

Jan Peter Peterson

HES International B.V.

Lees profiel
Steven Lak

Steven Lak

HES International B.V.

Lees profiel
Antony Burgmans

Antony Burgmans

Jumbo Supermarkten

Lees profiel
Piet Coelewij

Piet Coelewij

Jumbo Supermarkten

Lees profiel
Wilco Jiskoot

Wilco Jiskoot

Jumbo Supermarkten

Lees profiel
Cees van Woudenberg

Cees van Woudenberg

Kamer van Koophandel

Lees profiel
Angelique Huijben - Pijnenburg

Angelique Huijben - Pijnenburg

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Hans Stöcker

Hans Stöcker

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Sandra Addink - Berendsen

Sandra Addink - Berendsen

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Hans Hettinga

Hans Hettinga

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Ben van der Veer

Ben van der Veer

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
René Hooft Graafland

René Hooft Graafland

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Tex Gunning

Tex Gunning

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Cor Hoogeveen

Cor Hoogeveen

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Bert ten Doeschot

Bert ten Doeschot

Koninklijke FrieslandCampina

Lees profiel
Fred van Houten

Fred van Houten

Koninklijke Ten Cate

Lees profiel
Erik Westerink

Erik Westerink

Koninklijke Ten Cate

Lees profiel
Jan Hovers

Jan Hovers

Koninklijke Ten Cate

Lees profiel
Eric-Jan Vink

Eric-Jan Vink

LeasePlan Corporation

Lees profiel
Paul Scholten

Paul Scholten

LeasePlan Corporation

Lees profiel
Herta von Stiegel

Herta von Stiegel

LeasePlan Corporation

Lees profiel
Frits Oldenburg

Frits Oldenburg

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Lees profiel
Annemarie Jorritsma - Lebbink

Annemarie Jorritsma - Lebbink

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Lees profiel
Yvonne van Rooy

Yvonne van Rooy

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Lees profiel
Jan Sijbrand

Jan Sijbrand

PwC (PricewaterhouseCoopers)

Lees profiel
Ludo van Halderen

Ludo van Halderen

Rabo Vastgoedgroep Holding

Lees profiel
Annet Aris

Annet Aris

Rabobank Groep

Lees profiel
Arian Kamp

Arian Kamp

Rabobank Groep

Lees profiel
Ewen Stevenson

Ewen Stevenson

RBS Holdings N.V.

Lees profiel
Joost Rijper

Joost Rijper

Roto Smeets Group B.V.

Lees profiel
Henk Groenen

Henk Groenen

Roto Smeets Group B.V.

Lees profiel
Peter Blauwhoff

Peter Blauwhoff

Royal HaskoningDHV

Lees profiel
Daan Sperling

Daan Sperling

Royal HaskoningDHV

Lees profiel
Philip Houben

Philip Houben

Stork Technical Services

Lees profiel
Maaike Poulussen

Maaike Poulussen

Sweco Nederland B.V.

Lees profiel
Hein Brand

Hein Brand

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Lees profiel
Bianca Tetteroo

Bianca Tetteroo

Syntrus Achmea Real Estate & Finance

Lees profiel
Huib Morelisse

Huib Morelisse

TBI Holdings B.V.

Lees profiel
Simone Brummelhuis

Simone Brummelhuis

Telegraaf Media Groep

Lees profiel
Paul Verwilt

Paul Verwilt

Telegraaf Media Groep

Lees profiel

Commissaris


Betekenis Commissaris


De commissaris maakt deel uit van de raad van commissarissen (RvC) van een bedrijf of organisatie. De RvC houdt toezicht op het bestuur van een organisatie en heeft een adviserende bevoegdheid.

De commissaris heeft de taak om toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur (RvB) en op de algemene gang van zaken in het bedrijf. Ook staat de RvC de raad van bestuur met raad ter zijde. Voor het uitvoeren van deze taak verschaft de raad van bestuur hen tijdig de noodzakelijke informatie. Commissarissen handelen in het belang van de onderneming, zonder opdracht en onafhankelijk van bijkomstige belangen. Commissarissen worden daarom vaak van buitenaf gekozen, vanwege hun expertise in een bepaalde branche of markt, hun netwerk of hun positie in het maatschappelijke veld. Een commissaris wordt op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders (AVA).

De president-commissaris (of voorzitter van de RvC) staat aan het hoofd van de raad van commissarissen. Als een organisatie een publiek-private doelstelling heeft, wordt meestal de naam Raad van Toezicht gehanteerd.

facebook